Verwevenheid van onderzoek en onderwijs aan Nederlandse universiteiten

De verwevenheid van onderzoek en onderwijs aan de universiteiten wordt algemeen beschouwd als een groot goed. Er zijn echter signalen dat deze verwevenheid aan onze universiteiten onder druk komt te staan: de verhouding tussen onderwijstijd en onderzoekstijd vormt voor wetenschappers een knelpunt.

Doel

De KNAW wil onderzoeken wat de oorzaken zijn van de toegenomen druk, nagaan wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs, en adviseren op welke wijze de verwevenheid van onderzoek en onderwijs kan worden behouden en waar nodig versterkt.

Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de verschillende adviesraden van de KNAW en De Jonge Akademie zal een position paper over het onderwerp maken.

Taken

  • Inventariseren in hoeverre de verwevenheid van onderzoek en onderwijs in alle fasen van de opleiding van belang wordt geacht. Zijn er hierin verschillen tussen disciplines?
  • In kaart te brengen hoe verschillende disciplines de verwevenheid van onderzoek en onderwijs vormgeven.
  • Analyseren hoe de relatie van onderzoek en onderwijs zich in de afgelopen vijf à tien jaar heeft ontwikkeld, welke de knelpunten zich voordoen en wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn.
  • Met aanbevelingen te komen om de eenheid van onderzoek en onderwijs te behouden en waar nodig te versterken.

Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met verschillen tussen disciplines en tussen de bachelor- en masterfase van opleidingen.

Looptijd

De position paper is op 17 december 2018 verschenen.