Dertien geselecteerde faciliteiten en drie eervolle vermeldingen

Voor tal van doorbraken in de wetenschap is de beschikbaarheid van geavanceerde onderzoeksfaciliteiten onontbeerlijk. Vaak zijn zulke faciliteiten kostbaar en vergt de realisatie ervan een lange aanloop. De KNAW daagde wetenschappers uit om hardop te dromen over onderzoeksfaciliteiten die over een of meer decennia kunnen leiden tot wetenschappelijke doorbraken. De KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten is het tastbare uitkomst van dit proces.

Droomprojecten

De KNAW-Agenda is een verzameling ‘droomprojecten’ – ideeën die over een aantal jaren op de nationale of Europese of roadmap zouden kunnen komen. Dat maakt haar aanvullend op de nationale roadmap van NWO. De faciliteiten op de roadmap bevinden zich in een aanzienlijk verder gevorderde fase van ontwikkeling en zijn daardoor op kortere termijn te realiseren.

Met de KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten wil de KNAW jonge wetenschappers inspireren plannen te maken voor onderzoeksfaciliteiten aan de grenzen van onze kennis, en om die plannen gezamenlijk uit te werken in voorstellen. De Agenda bevat dertien voorstellen voor faciliteiten die rond 2025 of daarna wenselijk zijn. De geselecteerde faciliteiten bestrijken het hele spectrum van de wetenschap.

In de publicatie worden de projecten beschreven op een manier die ook voor niet-ingewijden te begrijpen is.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de white papers die de indieners van de faciliteiten zijn gemaakt. Die whitepapers kunt u op deze pagina downloaden.