Planetary health

De KNAW gaat inventariseren welke wetenschappelijke kennis er nodig is op het gebied van planetary health en welke prioriteiten voor kennisontwikkeling er liggen voor Nederland.

Planetary health is de interdisciplinaire benadering van het verband tussen de gezondheid en welzijn van mensen en de 'gezondheid' van de aarde. Het gaat daarbij om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit maar bijvoorbeeld ook om grootschalige milieuvervuiling, ontbossing, erosie en andere door de mens veroorzaakte veranderingen die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Die risico’s zijn onder meer infectieziekten, problemen met voedsel- en drinkwatervoorziening, migratie en conflict en mentale gezondheid.

Doel en effect

Voor een zo integraal mogelijke benadering van planetary health is kennis uit de medische en gezondheidswetenschappen nodig, uit natuurwetenschappelijke vakgebieden als biologie en geologie en de gedrags- en sociale wetenschappen, om inzicht te krijgen in de economische drivers van milieuverandering, inzicht in gedragsverandering en oplossingen voor governance vraagstukken. De geesteswetenschappen zijn nodig voor bijvoorbeeld historische en ethische aspecten. 

De bedoeling van deze verkenning is om productieve verbindingen te leggen tussen de betrokken disciplines en hun kennisagenda’s en de noodzaak van verduurzaming nog beter door te laten klinken in de onderzoeksprioriteiten.

Opdracht

De commissie van de KNAW gaat inventariseren welke wetenschappelijke kennis er nodig is op het gebied van planetary health en welke prioriteiten voor kennisontwikkeling er liggen voor Nederland.

Planning en activiteiten

Gedurende het traject zal de commissie onder meer experts en relevante organisaties consulteren. De commissie rondt haar werk af in september 2022.

Commissie

De KNAW heeft een commissie ingesteld onder voorzitterschap van Johan Mackenbach, hoogleraar aan het Erasmus Medisch Centrum.