Beeld & Geluid

Op woensdag 1 april 2015 zijn in het Trippenhuis in Amsterdam de 16 nieuwe leden van de Akademie van Kunsten tijdens een feestelijke bijeenkomst geïnstalleerd.

Impressies van de bijeenkomst

Paradisodebat 2014

Tijdens het jaarlijkse Paradisodebat, dit jaar op 31 augustus, zette Barbara Visser, de voorzitter van de Akademie van Kunsten, uiteen wat de taken en plannen van die nieuwe Akademie zijn. Ook AvK-lid Gijs Scholten van Aschat gaf een korte lezing.

Bekijk hier ook de andere opnames van de lezingen

Barbara Visser over kunst en samenwerking

Op 1 december 2014 organiseerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 'Cultuur in Beeld 2014': de jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie. Minister Jet Bussemaker ging tijdens deze conferentie in gesprek met onder meer Barbara Visser (beeldend kunstenaar en voorzitter van de Akademie van Kunsten).

Enkele citaten van Barbara Visser uit het gesprek met de minister:

'Kunst moet je niet per se instrumentalistisch inzetten. De meerwaarde van kunst zit in het vrijdenken, een onverwachte bocht kunnen maken, niet altijd in een rechte lijn van a naar b gaan. Dat is vaak een langere weg maar leidt tot spannender resultaten. Het werken met andere disciplines is daarin cruciaal.'

'Relatie kunst en wetenschap: kunst is een vorm van onderzoek doen. Het is een vorm van kennis vergaren maar anders dan in de wetenschap. Kunst leidt tot andere waardevolle vormen van kennis.'

'Het integreren van kunst in het onderwijs is een speerpunt van de Akademie van Kunsten. Weliswaar lange termijn, maar de bewustwording van het belang van leren anders naar dingen te kijken zal een bijdrage leveren aan die nieuwe vormen van kennis.'

Installatiebijeenkomst 23 april 2014

Op 23 april 2014 is de Akademie van Kunsten officieel van start gegaan met 19 leden.

Bekijk de compilatie van de installatiebijeenkomst op Vimeo