Kunst in het onderwijs


Maandsluiting op brede school De Toermalijn

Kunst in de klas!

In de kunst draait het om verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën. Cruciaal in een maatschappij waarin de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen en waar complexe vraagstukken vragen om creatieve denkers en doeners. Het huidige onderwijs richt zich te weinig op het ontwikkelen van dit soort vaardigheden. Integrale aandacht voor kunst vraagt dan ook om een andere inrichting van ons basis- en voortgezet onderwijs.

Tijdens het symposium Kunst in de klas! op 30 september 2014 spraken deskundigen uit binnen- en buitenland over de vraag wat daarvoor nodig is. Met medewerking van Gijs Scholten van Aschat, acteur en bestuurslid Akademie van Kunsten, en Barbara Visser, beeldend kunstenaar en voorzitter Akademie van Kunsten.

De toekomst van ons kunstonderwijs

De culturele canon ligt onder vuur, nieuwe media veranderen de manier waarop wij informatie verwerken, en veel westerse samenlevingen bestaan tegenwoordig uit een mix van verschillende culturen. Onze cultuur verandert en onze houding ten opzichte van kunst verandert mee. Hoe kan het kunsteducatie in het basis- en voortgezet onderwijs beter op deze veranderingen aansluiten?

Lees meer over deze bijeenkomst op maandag 24 augustus 2015.

Expertbijeenkomst Het nieuwsgierige kind

Tijdens deze expertbijeenkomst op 8 juni 2015 illustreerden kunstenaars, wetenschappers wat de rol van kunst en wetenschap in het funderend onderwijs kan zijn om de nieuwsgierige en onderzoekende houding bij jonge kinderen te cultiveren en te stimuleren.

Meer informatie over deze bijeenkomst