ComeniusNetwerk

Logo ComeniusNetwerk

Het ComeniusNetwerk is een nieuw platform voor erkende onderwijsvernieuwers die zich inzetten voor verbetering van het hoger onderwijs en het hogeronderwijsbestel. Leden zijn bezig met onderwerpen als de vorming van studenten, de verhouding tussen hbo en wo, duurzaam docentschap en inclusie.

Het ComeniusNetwerk telt nu 92 leden. Het netwerk is een ontmoetingsplaats waar onderwijsvernieuwers ervaringen en ideeën uitwisselen. Vanuit het perspectief van de docent ontwikkelen leden visies op de toekomst van het hoger onderwijs. Het netwerk is een gesprekspartner voor het hogeronderwijsveld op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Het ComeniusNetwerk is ondergebracht bij de KNAW, die een vergelijkbare functie vervult voor wetenschappers, jonge wetenschappers en kunstenaars.

ComeniusNetwerk - Duurzaam Docentschap from KNAW on Vimeo.

Oprichting

Het ComeniusNetwerk werd in 2018 opgericht op initiatief van de minister van OCW, in eerste instantie voor een periode van drie jaar. Het ComeniusNetwerk wil docenten in het Nederlandse hoger onderwijs een stem geven en hun belangen behartigen.

Leden zijn de ontvangers van een beurs uit het Comeniusprogramma (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, NRO) en de genomineerde kandidaten voor de verkiezing van Docent van het Jaar (Interstedelijk Studenten Overleg, ISO).

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma van het NRO stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Het programma biedt beurzen aan Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. De fellows worden onderling onderscheiden op basis van ervaring en de reikwijdte van hun impact op het onderwijs. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten. Alle fellows in het Comeniusprogramma worden lid van het ComeniusNetwerk.

ISO Docent van het Jaar

Het Interstedelijk Studenten Overleg ISO organiseert jaarlijks de Docent van het Jaar verkiezing. Daarmee wil de studentenorganisatie aandacht vragen voor goed docentschap in het hoger onderwijs. De genomineerde Docenten van het jaar worden automatisch lid van het ComeniusNetwerk.