ComeniusNetwerk

Logo ComeniusNetwerk

Het ComeniusNetwerk is een nieuw platform voor erkende onderwijsvernieuwers die zich inzetten voor verbetering van het hoger onderwijs en het hogeronderwijsbestel. Leden zijn bezig met onderwerpen als de vorming van studenten, de verhouding tussen hbo en wo, duurzaam docentschap en inclusie.

Het netwerk is een ontmoetingsplaats waar onderwijsvernieuwers ervaringen en ideeën uitwisselen. Vanuit het perspectief van de docent ontwikkelen leden visies op de toekomst van het hoger onderwijs. Het netwerk is een gesprekspartner voor het hogeronderwijsveld op het gebied van onderwijsvernieuwing.
Het ComeniusNetwerk wordt mede mogelijk gemaakt door de KNAW.

Oprichting

Het ComeniusNetwerk werd in 2018 opgericht op initiatief van de minister van OCW, in eerste instantie voor een periode van drie jaar. Het ComeniusNetwerk wil docenten in het Nederlandse hoger onderwijs een stem geven en hun belangen behartigen. Leden zijn de ontvangers van een beurs uit het Comeniusprogramma (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, NRO) en de genomineerde kandidaten voor de verkiezing van Docent van het Jaar (Interstedelijk Studenten Overleg, ISO).

Organisatie

Zes leden van het ComeniusNetwerk vormen samen het bestuur. Het bestuur faciliteert samen met de verschillende werkgroepen ideeën en activiteiten van de leden. Daarnaast is het bestuur het eerste aanspreekpunt voor externe partijen en voor de KNAW.

Lees meer over de organisatie.