Organisatie

Zes leden van het ComeniusNetwerk vormen samen het bestuur. Het bestuur faciliteert samen met de verschillende werkgroepen ideeën en activiteiten van de leden. Daarnaast is het bestuur het eerste aanspreekpunt voor externe partijen en voor de KNAW.

Het ComeniusNetwerk organiseert haar activiteiten rond de thema’s vorming van studenten, duurzaam docentschap en de verhouding tussen hbo en wo. Er zijn rondom deze thema's tracés Daarnaast is er een (overkoepelende) Werkgroep Inclusie.

Bestuursleden

  • Ilja Boor (Universiteit van Amsterdam), voorzitter
  • Liesbeth Noordegraaf-Eelens (Erasmus Universiteit Rotterdam), voorzitter
  • Nursel Akdeniz (hogeschool Saxion, Enschede)
  • Anique de Bruin (Maastricht University)
  • Marc van Mil (Universitair Medisch Centrum Utrecht)
  • Maaike Muntinga (VU Medisch Centrum)

Tracé vorming van studenten

Binnen dit tracé staan de verschillende vormingsaspecten van studenten in het hoger onderwijs centraal. Naast academische vaardigheden is er steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van professionele en persoonlijke vaardigheden.

Tracé verhouding hbo-wo

Binnen het ComeniusNetwerk komen onderwijsprofessionals uit het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs samen. Comeniusleden uit beide velden verkennen in dit tracé de verschillen en overeenkomsten tussen hbo en wo op het gebied van onderwijs en onderzoek. Zij brengen diverse opvattingen hierover in kaart.

Tracé duurzaam docentschap

Leden van dit tracé onderzoeken welke prikkels een docent nodig heeft om zich te ontwikkelen. Ruimte daarvoor ontstaat door aandacht een waardering voor onderwijscarrières. Hoe kunnen docenten blijven innoveren en hun eigen docentschap ontwikkelen? Deze vraag is leidend binnen dit tracé.

Werkgroep inclusie

Met inclusiviteit pogen onderwijsinstellingen recht te doen aan die diversiteit en intersectionaliteit. Op welke manier kan het hoger onderwijs diversiteit waarborgen? Dit thema komt ook terug binnen de drie bovengenoemde tracés. Deze werkgroep gaat daarom overkoepelend met dit thema aan de slag.