1973 - De Akademie stelt het ambt van 'president' in

In 1973 werd het ambt van 'president' ingesteld: een persoon die een verbinding zou kunnen vormen tussen de twee afdelingen van de Akademie. En de president zou een duidelijk gezicht van de Akademie voor de buitenwereld zijn.

Alle wetenschappen

De KNAW bestaat van oudsher uit twee afdelingen: de leden zijn lid van de Afdeling Letterkunde of van de Afdeling Natuurkunde. Samen omvatten de twee afdelingen alle wetenschapsgebieden:

  • de Afdeling Letterkunde omvat taal- en letterkunde, geesteswetenschappen, recht, geschiedenis en gedrags- en maatschappijwetenschappen;
  • de Afdeling Natuurkunde bestaat uit natuurkunde, levenswetenschappen en technische wetenschappen.

De Afdelingen vergaderen van oudsher los van elkaar (behalve tijdens de jaarlijkse Verenigde Vergadering, of bij disciplineoverstijgende themabijeenkomsten) en hebben elk hun eigen voorzitter.

Bruggenbouwer en gezicht naar buiten

De beroemde natuurkundige Hendrik Casimir, jarenlang directeur van het Philips Natlab, werd in 1973 benoemd tot de eerste president van de Akademie. Casimir had faam verworven met zijn voorspelling in 1948 dat twee evenwijdige metalen platen elkaar op grond van de kwantumtheorie moesten aantrekken. Het 'Casimir-effect' werd later experimenteel aangetoond.

Het ambt van president

De president van de Akademie komt afwisselend uit de Afdeling Letterkunde en de afdeling Natuurkunde, en wordt voor drie jaar benoemd. De huidige president van de KNAW is mediawetenschapper José van Dijck. Zij volgde de geneticus en arts Hans Clevers op die van 2012-2015 president was.

H. Casimir S. Dresden A.M. Donner
D. de Wied P. Drenth P. Zandbergen
R. Reneman W.J.M. Levelt
Prof. dr. Robbert H. Dijkgraaf
President 2008-2012

Hans Clevers
Prof. dr. Hans (J.C.) Clevers
President 2012-2015

Dijck-van-José-7836
Prof. dr. José (J.F.T.M.) van Dijck
President vanaf 2015