1990 - De KNAW haalt de banden met het buitenland aan

Het werd al gezegd bij de oprichting van het Koninklijk Instituut in 1808: het buitenland moest horen wat er in Nederland aan wetenschap en kunst werd gedaan en Nederland moest horen wat er elders gebeurde. Omstreeks 1990 gaat de Akademie deze doelstelling serieuzer en systematischer oppakken. Wetenschap is immers letterlijk een grenzeloze bezigheid. Internationale samenwerking wordt steeds belangrijker.

Tot omstreeks 1970 waren de formele internationale contacten van de Akademie voornamelijk beperkt tot het lidmaatschap van de International Council of Scientific Unions (ICSU) en, voor de geesteswetenschappen de Union Academique Internationale (UAI).

Tijdens de jaren zeventig en tachtig is de internationale positie van de KNAW aanmerkelijk versterkt: ze trad toe tot de European Science Foundation (ESF) en sloot bilaterale overeenkomsten met zusteracademies, om uitwisseling tussen wetenschappers te vergemakkelijken.

Omstreeks 1990 leidde het uiteenvallen van het Sovjetblok, en de toenemende invloed van “Brussel” tot een intensivering van de inetrnationale samenwerkinsverbanden.

China en Indonesië

Traditioneel is er speciale aandacht voor Indonesië en China. Met China lopen allerlei uitwisselings- en gezamenlijke onderzoeksprogramma's. Samenwerking met Indonesië gebeurt in het kader van het Scientific Programme Indonesia-Netherlands.

Onderzoek in Indonesië

Onderzoek in China

Samenwerking academies

In 1990 kwamen op initiatief van de KNAW in het Trippenhuis in Amsterdam de Europese nationale academies voor het eerst bijeen. Die samenwerking leidde in 1994 tot de oprichting van All European Academies (ALLEA). Oud-akademiepresident P.J.D. Drenth heeft een belangrijke rol gespeeld voor deze organisatie, waarvan het secretariaat tot 2013 was ondergebracht in het gebouw van de KNAW.

Ook het adviesorgaan van de internationale academies van wetenschappen, het InterAcademyCouncil, heeft onderdak gevonden bij de KNAW. Opereerde het IAC de eerste jaren van haar bestaan in de luwte, sinds het op verzoek van de VN het klimaatpanel IPCC evalueerde is het internationaal bekend.

Onderscheidingen, subsidies en beurzen van de KNAW

De KNAW kent verschillende subsidiemogelijkheden voor de internationale uitwisseling van kennis en wetenschap. Zo financiert ze jaarlijks zes bijeenkomsten met topwetenschappers uit binnen- en buitenland, de zogenaamde Akademie-colloquia. Ook biedt de KNAW beurzen voor werkbezoeken en uitwisseling van onderzoekers. Daarnaast reikt de Akademie verschillende internationale wetenschappelijke prijzen uit.

Beeldje Heinekenprijs voor de Geneeskunde