Johanna Westerdijkkamer

Deze kamer deed in de zeventiende eeuw dienst als antichambre van de slaapkamer in het huis van Hendrick Trip.

De kamer stond in verbinding met de garderobekamer. De beschildering van de cassetten in het plafond is grotendeels uitgevoerd door de schilder Nicolaes de Helt Stockade (1614-1669). Wie de voorstelling in het middenpaneel maakte, is onbekend.

Van museumzaal naar vergaderruimte 

In 1856 was deze kamer een van de tentoonstellingszalen van het in het Trippenhuis gevestigde Rijksmuseum. Deze ruimte heette toen ‘De Staalmeesterzaal’ naar het schilderij van Rembrandt dat hier te zien was. Sinds het vertrek van het museum uit het Trippenhuis vergadert het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in deze kamer.

Johanna Westerdijkkamer