Verbouwing Trippenhuis

490x220_gevelTrippenhuis.jpg

Het Rijksvastgoedbedrijf en de KNAW renoveren het, deels monumentale, Trippenhuiscomplex (Kloveniersburgwal 23 t/m 31). Groot onderhoud is noodzakelijk om het complex geschikt te maken voor de 21e eeuw. Ook wordt een aantal voorzieningen vernieuwd.  Zo is het Trippenhuis straks een inspirerende locatie om mensen en middelen bij elkaar te brengen en met kennis en creativiteit bij te dragen aan de ontwikkeling van onze samenleving.

Het Trippenhuis krijgt onder meer een nieuwe entree, dinerzaal, bedrijfsrestaurant, congreszaal, ontvangstruimten en twee nieuwe vergaderzalen. De verbouwingswerkzaamheden zijn gestart in het vierde kwartaal van 2017 en duren naar verwachting anderhalf jaar.

De verbouwing: wat staat er op de planning?

Verbouwen levert hinder op. Dit is helaas niet te voorkomen. De geluidsoverlast is meestal geconcentreerd in een periode van een week of enkele weken. Vooral de sloopwerkzaamheden veroorzaken hinder. Zodra de gevels dicht zijn, neemt de geluidsoverlast af.

Omdat elk persoon hinder op zijn/haar eigen manier ervaart, vindt de KNAW het belangrijk u via deze website te informeren over de werkzaamheden. Zodat u weet wat er speelt. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: of via de telefoon: 020 551 0996

Komende werkzaamheden

Nieuwe Hoogstraat tijdelijke doorgang bouwmateriaal
De aannemer start vanaf 14 januari 2019 met het aanbrengen van de daktuin. Hij gebruikt de fietsenstalling van de KNAW ter hoogte van Nieuwe Hoogstraat nr. 17 als doorgang voor zo’n 500 kruiwagens. Dit is nodig omdat het gebruik van een hijskraan op de Kloveniersburgwal beperkt is door de gemeente. De werkzaamheden duren naar verwachting drie weken. Op de stoep voor nr. 17 zullen in die periode een paar keer grote zandzakken (‘big bags’) worden geplaatst; het zand wordt diezelfde dag dan via kruiwagens naar de binnentuin van de KNAW vervoerd.

Informatieavond 11 december
Op 11 december 2018 vond een informatieavond plaats voor buurtbewoners, waarin zij werden bijgepraat over de komende werkzaamheden en de planning. De informatie werd positief ontvangen. Uiteraard was er ook veel ruimte voor vragen aan het bouwteam. Er werden vragen gesteld over de hoogte van planten tot aan de functie van een pijp aan de achterzijde van de Tinbergenzaal. In onderstaande documenten leest u wat er besproken is.

Planning
Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden aan het Trippenhuiscomplex beslaan grofweg twee delen.

  • Werkzaamheden aan nummer 25, waarbij het achterhuis is gefundeerd, gerenoveerd en er een nieuwe logistieke entree en bedrijfsrestaurant komt. Dit deel is in februari 2019 bouwkundig gereed en zal in april 2019 weer in gebruik genomen gaan worden.
  • Werkzaamheden aan nummer 27 en 29. Hier komt een nieuwe entree, de Tinbergenzaal wordt gerenoveerd en er vindt groot onderhoud plaats aan het Trippenhuis. We verwachten de bouwkundige werkzaamheden in april af te ronden, waarna we de verschillende ruimtes nog moeten inrichten, testen en uitproberen. Deze zijn naar verwachting vanaf september 2019 weer volledig operationeel.

Congreszaal (achterzijde Kloveniersburgwal 27)

Sloopwerkzaamheden zijn afgerond. De opening op het dak (daklicht) is aangebracht. Op het dak komt straks een tuin met beplanting in verschillende hoogtes. De werkzaamheden concentreren zich nu voornamelijk binnen het pand. Een uitschuifbare tribune, uitbreiding van audiovisuele middelen en een plafond met apart instelbare verlichtingsmogelijkheden zorgen voor een prettige, moderne en multifunctionele zaal.