Verbouwing Trippenhuis

490x220_gevelTrippenhuis.jpg

Het Rijksvastgoedbedrijf en de KNAW renoveren het, deels monumentale, Trippenhuiscomplex (Kloveniersburgwal 23 t/m 31). Groot onderhoud is noodzakelijk om het complex geschikt te maken voor de 21e eeuw. Ook wordt een aantal voorzieningen vernieuwd.  Zo is het Trippenhuis straks een inspirerende locatie om mensen en middelen bij elkaar te brengen en met kennis en creativiteit bij te dragen aan de ontwikkeling van onze samenleving.

Het Trippenhuis krijgt onder meer een nieuwe entree, dinerzaal, bedrijfsrestaurant, congreszaal, ontvangstruimten en twee nieuwe vergaderzalen. De verbouwingswerkzaamheden zijn gestart in het vierde kwartaal van 2017 en duren naar verwachting een jaar.

De verbouwing: wat staat er op de planning?

Verbouwen levert hinder op. Dit is helaas niet te voorkomen. De geluidsoverlast is meestal geconcentreerd in een periode van een week of enkele weken. Vooral de sloopwerkzaamheden veroorzaken hinder. Zodra de gevels dicht zijn, neemt de geluidsoverlast af.

Omdat elk persoon hinder op zijn/haar eigen manier ervaart, vindt de KNAW het belangrijk u via deze website te informeren over de werkzaamheden. Zodat u weet wat er speelt. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: of via de telefoon: 020 551 0996

Komende werkzaamheden

Hijswerkzaamheden maandag 24 september
Zoals vermeld in het buurtbericht van 6 september, staan voor de komende periode meerdere hijs-sessies gepland. De datum voor de eerstvolgende is inmiddels bekend: maandag 24 september tussen 07.00 en 13.00 uur. De Kloveniersburgwal is dan tijdelijk gestremd. Alle definitieve vervolgdata worden op deze website vermeld.  

Demontage steigermateriaal achterzijde Trippenhuis
De onderhoudswerkzaamheden aan de achterzijde van het Trippenhuis zijn inmiddels afgerond. Het steigermateriaal wordt met ingang van woensdag 19 september ontmanteld en voorlopig in de tuin van het Trippenhuis opgeslagen. Een deel van dit materiaal wordt maandag 24 september naar de voorzijde gehesen en een deel wordt afgevoerd.

Dinsdag 25 september start de aannemer met de opbouw van de steigers aan de voorzijde (pand 27 en 31). Deze werkzaamheden nemen circa drie dagen in beslag. Het ontmantelen en het opbouwen van de steigers brengt geluidshinder met zich mee. De onderhoudswerkzaamheden aan de voorzijde zullen naar verwachting ook circa drie maanden duren.

Werkzaamheden laagspanningsruimte tuin Trippenhuis
Vrijdag 21 september wordt het overtollige zand verwijderd. Het zand wordt met kruiwagens naar een kleine container (1,2 x 2,5 meter) gebracht. Deze minicontainer staat op het trottoir voor de fietsenstalling aan de Nieuwe Hoogstraat. De werkzaamheden starten om 07.00 uur en zijn rond 11.00 uur afgerond. Fietsenstalling en appartementen blijven bereikbaar.

Op woensdag 26 september staat de bestrating rondom de laagspanningsruimte in de planning. De verwachting is dat deze werkzaamheden circa een dag zullen duren. Met name het aftrillen van de bestrating in de middag (ongeveer een uur) zal geluidshinder met zich meebrengen.

Congreszaal (achterzijde Kloveniersburgwal 27)

Sloopwerkzaamheden zijn afgerond. De opening op het dak (daklicht) is aangebracht. Op het dak komt straks een tuin met beplanting in verschillende hoogtes. De werkzaamheden concentreren zich nu voornamelijk binnen het pand. Een uitschuifbare tribune, uitbreiding van audiovisuele middelen en een plafond met apart instelbare verlichtingsmogelijkheden zorgen voor een prettige, moderne en multifunctionele zaal.