Verbouwing Trippenhuis

490x220_gevelTrippenhuis.jpg

Het Rijksvastgoedbedrijf en de KNAW renoveren het, deels monumentale, Trippenhuiscomplex (Kloveniersburgwal 23 t/m 31). Groot onderhoud is noodzakelijk om het complex geschikt te maken voor de 21e eeuw. Ook wordt een aantal voorzieningen vernieuwd.  Zo is het Trippenhuis straks een inspirerende locatie om mensen en middelen bij elkaar te brengen en met kennis en creativiteit bij te dragen aan de ontwikkeling van onze samenleving.

Het Trippenhuis krijgt onder meer een nieuwe entree, dinerzaal, bedrijfsrestaurant, congreszaal, ontvangstruimten en twee nieuwe vergaderzalen. De verbouwingswerkzaamheden zijn gestart in het vierde kwartaal van 2017 en duren naar verwachting een jaar.

De verbouwing: wat staat er op de planning?

Verbouwen levert hinder op. Dit is helaas niet te voorkomen. De geluidsoverlast is meestal geconcentreerd in een periode van een week of enkele weken. Vooral de sloopwerkzaamheden veroorzaken hinder. Zodra de gevels dicht zijn, neemt de geluidsoverlast af.

Omdat elk persoon hinder op zijn/haar eigen manier ervaart, vindt de KNAW het belangrijk u via deze website te informeren over de werkzaamheden. Zodat u weet wat er speelt. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: of via de telefoon: 020 551 0996

Wat betekenen de werkzaamheden aan de Kloveniersburgwal 27 en 29 voor u als omwonende?

De eerste weken van 2018 ervaart u geluidshinder vooral door sloopwerkzaamheden. Waar mogelijk kiest de aannemer voor sloopmogelijkheden die de hinder zoveel mogelijk beperken, zoals het ‘knippen’ van muren in plaats van hakken. De verbouwingswerkzaamheden kunnen tussen 07.00 en 19.00 uur worden uitgevoerd. De sloopwerkzaamheden lopen door in de maand maart.

Na de sloop start de renovatie. De renovatie van de gevel (Kloveniersburgwal 29) duurt tot de zomer van 2018. De renovatie vindt grotendeels binnen plaats waardoor u minder last hebt van geluidshinder.

Tijdens de uitvoering is een aantal bijzondere transporten nodig voor de aan- en afvoer van materialen. Dit gebeurt door middel van een (toren) kraan op de Kloveniersburgwal (dagdeel). De kraan hijst het materiaal over het Trippenhuis naar de achterzijde op de bouwlocatie. Tijdens deze bijzondere transporten is de Kloveniersburgwal aan de oneven zijde afgesloten (huisnummer 1 t/m huisnummer 37) voor verkeer. Afzetting vindt plaats door middel van hekken. Verkeersregelaars begeleiden het transport. De bewoners van de Kloveniersburgwal voor wie deze afzetting relevant is, worden via een brief op de hoogte gesteld.

Wat betekenen de werkzaamheden aan de Kloveniersburgwal 25 voor u als omwonende?

De aannemer is in januari 2018 gestart met de voorbereidende werkzaamheden. In februari en maart 2018 vinden voornamelijk werkzaamheden aan de achterzijde plaats. De bouwvakkers slopen de wanden, vloeren en dak van het huidige achterhuis en passen de fundering aan voordat de aannemer met de opbouw en afbouw (interieur) begint. De sloopwerkzaamheden zullen met name hinder opleveren.

Voor een goede fundering zijn nieuwe palen en een nieuwe begane grondvloer nodig die samen het ’Achterhuis’ gaan dragen. De aannemer zal de palen ‘schroeven’ in plaats van heien om de hinder voor u te beperken.

De ruwbouw van het ‘Achterhuis’ wordt vooral het eerste kwartaal en het begin van het tweede kwartaal 2018 uitgevoerd. Daarna gaat de aannemer steeds meer richting Kloveniersburgwal (midden en voorzijde van huisnummer 25) werken aan de afbouw van het interieur. De aannemer verwacht het verbouwde pand eind derde kwartaal van 2018 op te leveren.