Wat betekenen de werkzaamheden aan de Kloveniersburgwal voor u als omwonende?

In aanvulling op het eerder verspreide buurtbericht: de planning voor de hijswerkzaamheden voor maandag 16 juli is definitief.

Wat betekenen de werkzaamheden aan de Kloveniersburgwal voor u als omwonende?

Planning hijswerkzaamheden 16 juli definitief

In aanvulling op het eerder verspreide buurtbericht: de planning voor de hijswerkzaamheden voor maandag 16 juli is definitief. Tussen 07.00 en 13.00 uur staat een hijskraan voor Kloveniersburgwal 27. De Kloveniersburgwal is dan tijdelijk gestremd. De aanvraag voor 18 juli gaat niet door. Volgende week vindt dus een hijs-sessie plaats

Hijswerkzaamheden week 28

Afgelopen maandag zijn buurtberichten verspreid met een vooraankondiging van mogelijke hijswerkwerkzaamheden. Zie ook de buurtberichten rechts op deze pagina. Inmiddels zijn twee data bekend. Op de volgende twee dagen vinden hijswerkzaamheden plaats:

  • Vrijdag 6 juli tussen 07.00 en 13.00 uur (autokraan tussen Kloveniersburgwal 29 en 31)
  • Donderdag 12 juli tussen 07.00 en 13.00 uur (grote hijskraan voor Kloveniersburgwal 25)

De Kloveniersburgwal is tijdens deze werkzaamheden gestremd.

Sloopwerkzaamheden

Verder staat nog een aantal sloopwerkzaamheden in de planning. Een bestaande sparing (opening) op het dak van de Tinbergenzaal (collegezaal in tuin van Trippenhuiscomplex) moet worden aangepast. De planning hiervan is verschoven naar week 28. Werkzaamheden zullen dezelfde week worden afgerond.

Tot de bouwvakantie (eind juli) voert de aannemer nog een aantal inpandige sloopwerkzaamheden uit (doorbreken van wanden, betonranden rondom liftschacht weghalen en randen van inmiddels verwijderde vloeren). Omdat de gevels nog niet zijn gesloten, brengt dit geluidshinder met zich mee. De inpandige sloopwerkzaamheden worden niet continu uitgevoerd maar gefaseerd gedurende de komende weken.

Inpandige doorbraak van KL27 naar KL25

Inpandig moet een doorbraak worden aangebracht. Hiervoor zijn helaas sloopwerkzaamheden nodig. Deze zijn 10 juli gestart. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot eind van de week zullen duren. Omdat de gevels nog niet zijn gesloten en hier hakwerkzaamheden voor nodig zijn, brengt dit geluidsoverlast met zich mee.