Wat betekenen de werkzaamheden aan de Kloveniersburgwal voor u als omwonende?

Vanwege de hoge temperaturen kunnen de werkzaamheden aan het dank van de Tinbergenzaal helaas niet continu worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden nu in de vroege ochtend uitgevoerd. De aannemer verwacht eind week 30 (27 juli) de eerste isolatielaag te hebben afgerond. De tweede laag wordt na de bouwvakantie (6 t/m 24 augustus) aangebracht.

Aanbrengen staalconstructie voorgevel Kloveniersburgwal 27

De aannemer start in de week van 6 augustus met het aanbrengen van de staalconstructie. Hierop worden straks de bronzen platen aangebracht. Voor het aanbrengen van deze staalconstructie zijn veel boorgaten nodig. Dit brengt geluidsoverlast met zich mee. Naar verwachting duren deze werkzaamheden een week.

Doorbraak KL27 naar KL25

Inpandig is er straks toegang van Kloveniersburgwal 27 naar Kloveniersburgwal 25. Hiervoor is al een doorbraak gemaakt. De aannemer moet hiervoor nog een aantal sloopwerkzaamheden uitvoeren. Omdat de gevels nog niet gesloten zijn, brengt dit geluidshinder met zich mee. Vervolgens plaatst de aannemer een staalconstructie op deze doorbraak waarvoor boorwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De verwachting is dat beide werkzaamheden voor de bouwvakantie zijn afgerond.

Onderhoudswerkzaamheden

Zowel aan Kloveniersburgwal 23 (voorgevel en zijgevel) als aan Kloveniersburgwal 25 (start voorgevel) worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gedurende juli en augustus. Hiervoor wordt op vrijdag 27 juli om 08.00 uur steigermateriaal aangevoerd (inschatting lossen circa 1,5 uur). Daarna worden de steigers opgebouwd (drie dagen). Omwonenden hebben inmiddels bericht hierover gekregen.