Bestuur en organisatie

De KNAW is zowel genootschap van excellente wetenschappers als institutenorganisatie. Het bestuur van de KNAW stelt de hoofdlijnen van het beleid en de begroting vast. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur.

Klik om te vergroten

Bestuur

Het bestuur van de Akademie bestaat uit de president, twee vicepresidenten (waarvan een tevens algemeen secretaris) en vier bestuursleden q.q. domeinvoorzitter. Zij worden benoemd door de leden.

Wetenschappelijk genootschap

Sinds 1 januari 2017 bestaat het genootschap uit vier domeinen:

  De Jonge Akademie

  De Jonge Akademie is een platform van vijftig jonge wetenschappers (25-45 jaar) die internationaal tot de top van hun vakgebied behoren. Zij organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. De KNAW faciliteert De Jonge Akademie, maar zij opereert onafhankelijk.

  De Akademie van Kunsten

  De Akademie van Kunsten is een platform van vijftig prominente kunstenaars uit de hele breedte van de kunsten. Zij heeft tot doel de stem te vertolken van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en de interactie tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst te bevorderen.

  Directie

  De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de KNAW-organisatie. 

  Stafbureau

  Het stafbureau ondersteunt de algemeen directeur bij de uitvoering van haar taken. Bij het stafbureau werken ongeveer 130 medewerkers

  Deze medewerkers: 

  • ondersteunen bestuur en directie bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid
  • ondersteunen het genootschap
  • ondersteunen de instituten op het gebied van financiën, personeel en organisatie; informatisering en automatisering, en communicatie
  • bereiden adviezen voor en begeleiden adviesraden en -commissies
  • ontwikkelen het communicatiebeleid en voeren dit uit
  • begeleiden jury’s, organiseren prijsuitreikingen
  • beheren het monumentale Trippenhuis en de huisvesting van de instituten.

  Instituten

  De KNAW is verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten en twee instituten die infrastructuur bieden voor onderzoek. Ze zijn werkzaam op het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de levenswetenschappen. De KNAW-instituten dienen een prominente plaats in  de (internationale) wetenschap in te nemen. Ze functioneren als nationaal kenniscentrum en beheren en ontsluiten unieke en vaak wereldvermaarde collecties.