Endorsement

Binnen een merkarchitectuur zijn verschillende strategieën mogelijk. De KNAW heeft gekozen voor een endorsement strategie. Binnen deze strategie worden het corporate merk KNAW en het merk van het zelfstandig onderdeel met elkaar gecombineerd. 

Binnen de endorsement strategie wordt onderscheid gemaakt tussen sterk- en zwak endorsement:

  • Sterk endorsement: In de huisstijl van het zelfstandig onderdeel is het corporate merk KNAW sterk aanwezig. Deze variant heeft de voorkeur.
  • Zwak endorsement: De huisstijl van het zelfstandig onderdeel staat centraal en het corporate merk KNAW speelt een ondergeschikte rol. Het is slechts aanwezig door een toegevoegde regel als: 'is onderdeel van KNAW', 'een KNAW instituut', etc.