Nevenfuncties bestuur en directie KNAW

In dit overzicht worden de nevenfuncties volgens de cao Nederlandse Universiteiten vermeld van de bestuursleden en de algemeen directeur.

De bestuursleden hebben een aanstelling als hoogleraar bij een universiteit. Zij zijn daarnaast benoemd door de algemene vergadering als president, vicepresident, algemeen secretaris of bestuurslid en krijgen uitsluitend een vergoeding voor de onkosten die zij maken bij de uitoefening van hun functie als bestuurslid alsmede vacatiegeld. De algemeen directeur heeft een bezoldigde aanstelling bij de KNAW.

Van elk bestuurslid/directielid wordt vermeld:

  • de huidige nevenfuncties
  • lidmaatschap van wetenschappelijke beoordelingscommissies buiten de eigen organisatie (d.w.z. die van de werkgever)
  • lidmaatschappen van curatoria voor leerstoelen.