I. (Ivo) Giesen (vicepresident en algemeen secretaris)

Ivo Giesen (vicepresident en algemeen secretaris), hoogleraar privaatrecht en hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Niet-KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden

  • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Raadsheer-plaatsvervanger.
  • T.M.C. Asser Instituut. Lid van de Raad van Toezicht.
  • Stichting Ars Aequi. Lid (per november 2018) en voorzitter (vanaf april 2019) van het Stichtingsbestuur.