J.F.T.M. (José) van Dijck (president)

(Naast de op deze site genoemde universitaire hoofdfunctie en eventuele andere functies binnen KNAW-verband)

  • Voorzitter bestuur stichting RING (dendrochronologie)
  • Lid wetenschappelijke adviesraad instituut voor informatierecht (IvIR) Amsterdam
  • Lid bestuur stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij
  • Lid raad van advies Nationale Denktank
  • Lid Maatschappelijke Adviesraad Open Instituties (Universiteit Utrecht)
  • Curatorium bijzondere leerstoel Forensische Informatica. UvA (Faculteit FNWI)