M.S. (Marc) Groenhuijsen (vicepresident en algemeen secretaris)

Marc Groenhuijsen (vicepresident en algemeen secretaris), hoogleraar straf(proces)recht en victimologie, Tilburg University

Niet-KNAW-gebonden nevenwerkzaamheden

  • Gerechtshof te Arnhem. Raadsheer-plaatsvervanger.
  • International Society of Criminology. Member board of directors.
  • South Asian Society of Criminology and Victimology. Member international advisory board.
  • Stichting De Runne, Goirle. Voorzitter klachtencommissie ongewenst gedrag.
  • Stichting Nexus. Lid raad van advies.
  • Universiteit Maastricht. Lid raad van toezicht.
  • World Society of Victimology. Deputy chairperson UN Liaison Committee.