M. (Mieke) Zaanen (algemeen directeur)

Functiegebonden nevenfuncties

 • Lid Amsterdam Network Council (Amsterdam Economic Board)
 • Lid Bestuur Neth-ER
 • Lid Raad van Toezicht Science Center NEMO / Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie
 • Lid Raad van Toezicht van Spinoza Centre for Neuroimaging Amsterdam
 • Lid College van Advies Stichting Christiaan Huygensprijs
 • Lid Ledenraad SURF

Niet-functiegebonden nevenfuncties

 • Lid Bestedingscommissie Henk van Osfonds
 • Lid Adviesraad InScience – Dutch International Science Film festival
 • Lid Panel Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
 • Lid Curatorium Leerstoel Molecuul Spectroscopie
 • Lid Bestedingscommissie Paul van der Heijdenfonds
 • Secretaris Bestuur Stichting Amsterdamse Academische Club