President: José van Dijck

José van Dijck, universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, is sinds 18 mei 2015 president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Zij combineert haar bestuursfunctie, waarvoor drie dagen in de week staat, met haar universitaire aanstelling. 

José van Dijck (1960) doet onderzoek naar sociale media, mediatechnologieën en digitale cultuur. Ze studeerde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de Universiteit van Californië in San Diego. Ze was universitair docent journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofddocent media en visuele cultuur aan de Universiteit Maastricht. In 2001 werd Van Dijck benoemd tot hoogleraar bij het departement Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, waarvan ze van 2002 tot 2007 voorzitter was. Van 2008 tot 2011 was ze decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.Sinds 1 januari 2017 is José van Dijck universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. 

José van Dijck speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van CLARIAH, een consortium van geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen, waaronder vier KNAW-instituten. Het consortium ontving vorig jaar voor het ontwikkelen van een digitale infrastructuur een NWO-subsidie van twaalf miljoen euro. De infrastructuur maakt het mogelijk grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines te doorzoeken en, in een volgende fase, te koppelen. Daardoor kunnen grote, discipline-overstijgende vragen over cultuur en maatschappelijke verandering worden onderzocht. Als gasthoogleraar en gastdocent was zij verbonden aan onder meer het Massachusetts Institute of Technology (MIT), de University of Technology in Sydney en de Annenberg School of Communication van de Universiteit van Pennsylvania. In 2013 verscheen bij Oxford University Press haar boek The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media. Daarin geeft zij een historische en kritische analyse van de opkomst van sociale media.Eind 2016 verscheen bij Amsterdam University Press het boek De Platformsamenleving, dat zij schreef met coauteurs Thomas Poell en Martijn Waal. In dit boek verkennen de auteurs de werking van online platformen als Airbnb en Uber in maatschappelijke domeinen.De centrale vraag: hoe kunnen in de platformsamenleving publieke waarden worden geborgd?