Wim van Saarloos

Wim van Saarloos, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden, is sinds 1 juni 2018 president van de KNAW. Zijn bestuursfunctie combineert hij met onderzoekswerk en het geven van onderwijs aan de Leidse universiteit.

Saarloos-van-Wim-6010Wim van Saarloos (1955) houdt zich als theoretisch natuurkundige vooral bezig met gecondenseerde materie. Hij studeerde aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn promotie aan de Universiteit Leiden in 1982 trad hij in dienst bij AT&T Bell Laboratories in de Verenigde Staten als onderzoeker op de afdeling Materials Science.

In 1991 keerde hij terug naar Leiden. Zijn onderzoek daar richt zich op statistische fysica en fysica van de gecondenseerde materie. In 2009 werd hij fulltime directeur van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), indertijd de natuurkundetak van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Van juni 2015 tot het najaar van 2016 gaf Van Saarloos bij NWO leiding aan de transitie naar een nieuwe organisatiestructuur.

Wim van Saarloos was oprichter en lange tijd (1997-2009) directeur van het Lorentz Center in Leiden, een internationaal instituut dat wetenschappelijke workshops organiseert. Ook was hij voorzitter van de commissie die in 2007 het nationale Sectorplan Natuurkunde opstelde, naar aanleiding waarvan de regering extra geld vrijmaakte voor onderwijs en onderzoek in de natuur- en scheikunde in Nederland.

Van Saarloos ontving de Descartes-Huygensprijs en de Physicaprijs voor zijn onderzoek op het gebied van zachte gecondenseerde materie en patroonvorming. Hij is bekend om zijn onderzoek naar de propagatie van fronten in instabiele toestanden, waarover hij in 2003 in Physics Reports het gezaghebbend artikel Front propagation into unstable states (pdf) publiceerde.