Privacyverklaring

De KNAW vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de KNAW verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Lees de algemene privacyverklaring van de KNAW. 

De onderstaande privacyverklaring is specifiek bedoeld voor de verwerking van gegevens op het Aanvraagformulier van Talent & OntwikkelingIn deze privacyverklaring is beschreven waarvoor de op dit formulier ingevulde gegevens worden gebruikt en hoe lang deze bewaard blijven. 

Gebruik van de gegevens

De ingevulde gegevens op dit formulier worden doorgestuurd naar Talent & Ontwikkeling en worden vervolgens gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om te kunnen controleren of je recht hebt op de financiering voor deze activiteit volgens de arbeidsvoorwaardengelden.
  • Om contact met je te kunnen opnemen over de aanmelding, nadere gegevens over de activiteit en de organisatie die de activiteit aanbiedt, de administratieve afhandeling en facturatie.
  • Wanneer het essentieel is voor de communicatie omtrent deelname aan een activiteit, kunnen gegevens uit dit formulier worden gestuurd naar een organisatie die een activiteit aanbiedt, bijvoorbeeld in de vorm van een deelnemerslijst voor een activiteit. 
  • Naar het in dit formulier opgegeven e-mailadres wordt een (geanonimiseerde) evaluatie gestuurd betreffende de gevolgde activiteit.
  • Bij een individuele activiteit worden gegevens gebruikt voor een advies voor een trajectvoorstel en offerte. Soms worden in een advies suggesties gedaan voor de aard van de begeleiding, dit is voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van de begeleiding en voor de kostenraming en –verantwoording van de offerte.
  • Om een jaarlijks rapport te kunnen maken per instituut, dat wordt gebruikt om de activiteiten van het LBC te evalueren en te optimaliseren en inzicht te bieden over het gebruik van deze activiteiten. Deze gegevens worden gedeeld met P&O van jouw instituut zodat zij aan de hand van deze gegevens hun dienstverlening kunnen optimaliseren. In de rapportage kunnen eventueel persoonsgegevens worden opgenomen. 

Bewaring van de gegevens

De gegevens worden in een Excelbestand opgeslagen in een beschermde omgeving waar alleen medewerkers van het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling en het hoofd P&O van de centrale afdeling P&O/KNAW toegang tot hebben. In april van het daaropvolgende jaar worden deze gegevens verwijderd, dan zijn uiterlijk de jaarrapportages afgerond van het voorgaande jaar.

Voor vragen over deze Privacyverklaring kan men contact opnemen met het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling via clo@knaw.nl.