Promovendi en postdocs

Er werken jaarlijks tussen de 100 en 200 promovendi bij de KNAW en een steeds wisselend aantal mensen op een postdocpositie. De KNAW-instituten fungeren als kweekvijver van en magneet voor wetenschappelijk toptalent uit binnen- en buitenland. Loopbaan- en talentontwikkeling zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt.

In onze strategische agenda voor 2016-2020 Wetenschap verbindt, staat:

'... getalenteerde wetenschappers […] moeten een verblijf aan een KNAW-instituut beschouwen als een impuls voor hun carrière. De KNAW wil faciliteren dat haar onderzoekers competenties ontwikkelen die niet alleen voor een onderzoekscarrière, maar ook voor een loopbaan in het bedrijfsleven en de (semi)publieke sector relevant zijn. De kern van dit beleid is gerichte talentenontwikkeling: focus op de inzet en ontwikkeling van de talenten van een persoon (p. 26).'

Enkele trainingen die de KNAW voor postdocs en promovendi aanbiedt:

  • Instapcursus een goed onderzoeksvoorstel schrijven
  • Marketing yourself & your research
  • Omgaan met begeleiders
  • Wat een persoonlijkheid! (alleen voor vrouwen)

Bekijk het volledige overzicht

Via de LinkedIn-groep ‘PhD students and postdocs KNAW’ kunnen postdocs en promovendi van de KNAW kennisdelen, netwerken en ervaringen uitwisselen.

Contactgegevens Talent & Ontwikkeling