Goede relaties onderhouden als promovendus

Als je het als promovendus belangrijk vindt goede relaties te onderhouden met je collega's, teamgenoten, begeleiders en projectpartners, dan is deze cursus echt iets voor jou! De vaardigheden om op een duidelijke en vriendelijke manier te communiceren, problemen aan te pakken en om te gaan met wrijvingen, meningsverschillen en conflicten zijn van cruciaal belang. 

Je wilt immers op een doelmatige manier samenwerken met de mensen om je heen zodat je - in een aangename werkomgeving - voldoende voortgang kan boeken tijdens je promotietraject.

Doelgroep

Alle promovendi van de KNAW

Programma

We oefenen deze vaardigheden met een professioneel opgeleide acteur (die ook een wetenschapper was, net zoals jij). Je kunt zelf voorstellen doen voor bepaalde situaties en wij zorgen voor tools en modellen om deze te analyseren en ermee om te gaan. Op basis van ieders individuele wensen en suggesties creëren we cases die aansluiten bij de context en behoeften van de deelnemers. Hoe leer ik 'nee' zeggen? Wat wordt er van mij verwacht? Wat als ik het niet eens ben met mijn collega's of begeleiders? Hoe ga ik om met de druk die mensen op me leggen? Wat doe ik als iemand mij kwetst of mijn grenzen overschrijdt? Hoe kan ik suggesties doen voor een betere samenwerking? Deze leuke en actieve cursus is een geweldige manier om een master-communicator te worden! 

Om je te helpen goede relaties op te bouwen behandelen we de volgende onderwerpen:

  • het uiten en uitwisselen van verwachtingen;
  • op een goede manier feedback geven en ontvangen;
  • op een goede manier omgaan met weerstand en wrijving;
  • constructief onderhandelen terwijl je toch iedereen tevreden houdt. 

Als je een buitenlandse promovendus bent, kunnen culturele verschillen ook een rol spelen in de communicatie met je werkomgeving. 

Het programma zelf wordt afgestemd op de intake-interviews met de deelnemers. 

Heb je wel interesse in deze training, stuur een e-mail naar en vraag om informatie.

Aanvragen van financiering

Deze training aanvragen.

Het Lokaal Overleg (vertegenwoordigers van vakbonden en werkgever) vindt duurzame loopbaanontwikkeling belangrijk. Daarom hebben ze hiervoor financiële middelen gereserveerd waarop je als medewerker van de KNAW een beroep kunt doen.