Lean Six Sigma Green Belt (procesmanagement)

Hoe kun je efficiënter werken, kortere doorlooptijden genereren én de klanttevredenheid vergroten? Lean is een internationale methodiek om processen te verbeteren. Je leert problemen in processen opsporen, analyseren en reduceren. Daarnaast ontwikkel je de competenties om verbetertrajecten te leiden en veranderingen te borgen. Je brengt jezelf en de organisatie naar een hoger niveau.

Deze training leidt je op voor het behalen van je Lean Six Sigma Green Belt-certificaat, dat je ontvangt wanneer je de bijbehorende praktijkopdracht goed afrondt.

Doelgroep

Alle medewerkers van de KNAW die momenteel betrokken zijn bij verbeterprojecten in de eigen organisatie. Een eerder behaald Lean Yellow Belt-diploma is een vereiste. 

Programma

In de training sta je stil bij de uitgangspunten van Lean, de principes en theorie. Vervolgens maak je de vertaalslag naar de praktijk aan de hand van praktijksituaties en voorbeelden. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Filosofie en grondbeginselen van Lean Six Sigma Green Belt
 • Diepgaande kennis van procesverbetering
 • Vertalen van Voice of the customer (VOC) naar Critical to Quality (CTQ)
 • Opstellen van de project Charter Value Stream Mapping
 • Opstellen van het Meetplan en visualiseren van data
 • Rootcauses van problemen
 • Brainstormtechnieken voor het genereren van verbeterideeën
 • Borging van verbeteringen in de organisatie volgens Lean
 • Draagvlak creëren en omgaan met weerstanden
 • Leidinggeven aan verbeterteams
 • Opstellen van een Lean-projectplan
 • Praktijksituaties en -voorbeelden
 • Examentraining Lean Six Sigma

Je voert een Lean-project uit in je eigen organisatie. De vorderingen van het project lopen parallel aan de theorie van de bijeenkomsten en tijdens de laatste bijeenkomst presenteer je de resultaten van je project.

Praktische informatie

 • Duur: Zes bijeenkomsten met elk 5 tot 7 uur studievoorbereiding
 • Data: Nader te bepalen. Wilt u een training volgen, stuur een bericht naar
 • Taal: Engels
 • LocatieNader te bepalen
 • Groepsgrootte: maximaal 12 personen

Aanvragen van financiering

De KNAW en de vakbonden vinden duurzame loopbaanontwikkeling belangrijk. Daarom hebben ze hiervoor financiële middelen gereserveerd waarop je als medewerker van de KNAW een beroep kunt doen.