Lef bij complexe druk

Wil je leren hoe jij effectiever om kan gaan met het complexe en subtiele proces van (oneigenlijke) beïnvloeding door management, politiek en samenleving? Doe dan mee met deze training.

Doelgroep

Alle medewerkers van de KNAW die omgaan met druk van management en externe partijen op hun werkzaamheden. Dit kan zowel gaan over een onderzoeksproject of een beleidsstuk.

Programma

Deze training bestaat uit drie losse trainingsdagen en drie intervisiebijeenkomsten. We maken gebruik van interactieve werkvormen (onder andere op basis van filmfragmenten), waarbij veel ruimte is voor de eigen ervaringen van de deelnemers. Na afloop van het traject:

  • ben je bewust van het complexe en vaak subtiele proces van (oneigenlijke) beïnvloeding waarbinnen jij je werk uitoefent;
  • heb je jezelf als persoon en in je professionele rol leren kennen binnen dit proces;
  • ben je beter in staat om lastige situaties rondom onafhankelijkheid en integriteit te herkennen en – vanuit je professionele rol – bespreekbaar te maken;
  • beschik je over vaardigheden om (ethische) dilemma’s te zien als spanningsvelden en hier effectiever mee om te gaan.

Vooraf vragen we alle deelnemers (maximaal 12) naar hun specifieke leerdoelen en stellen mede op basis daarvan het programma samen.

De training wordt verzorgd door Robbert Braak en Karin Wittebrood. Robbert is een ervaren trainer, coach en ontwikkelaar van leerprogramma’s (Je bent beter dan je denkt). Karin is wetenschappelijk onderzoeker, trainer en coach (Wittebrood - onderzoek, training & coaching).

Praktische informatie

  • Duur: twee trainingsdagen, twee intervisiebijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.
  • Data: vrijdag 9 oktober en 20 november 2020 (Den Haag) en vrijdag 6 november en 4 december 2020 (Utrecht). Data voor de intervisiebijeenkomsten en de terugkombijeenkomst worden in overleg met de deelnemersgroep vastgesteld.
  • Taal: Nederlands
  • Locatie: Den Haag en Utrecht
  • Groepsgrootte: maximaal 12 personen

Mocht je deze training willen volgen, dan kun je dat kenbaar maken door het algemene aanvraagformulier in te vullen. Na akkoord voor financiering vanuit het CLO kun je je aanmelden bij Karin Wittebrood. 

Aanvragen van financiering

Het Lokaal Overleg (vertegenwoordigers van vakbonden en werkgever) vindt duurzame loopbaanontwikkeling belangrijk. Daarom hebben ze hiervoor financiële middelen gereserveerd waarop je als medewerker van de KNAW een beroep kunt doen.