Omgaan met begeleiders

Veel promovendi worstelen met de vraag: hoe ga ik om met mijn begeleider(s)? Wat verwachten ze van me? Hoe stel ik iedereen tevreden? Waar ligt de grens tussen hun suggesties en mijn eigen beslissingen over mijn onderzoek? Hoeveel vrijheid heb ik? Kan ik nee zeggen? Hoe kan ik discussiëren en onderhandelen? Hoe ga ik om met feedback of voortgangsbesprekingen? En met meningsverschillen, wrijving of conflicten? 

Je kunt leren hoe je tot een vruchtbare en effectieve relatie met je begeleiders komt. Zo’n relatie is medebepalend voor je tempo, succes en welbevinden tijdens je promotietraject. 

Ons doel is dat je je promotie zonder onnodige vertraging en met uitstekende resultaten afrondt, maar dat je ook de tijd van je leven hebt! Zonder de juiste training hebben veel promovendi echter moeite om goed met hun begeleiders te communiceren. Voor buitenlandse promovendi kunnen daarbij ook cultuurverschillen meespelen. In Nederland zal de relatie met je begeleiders vermoedelijk heel anders zijn dan je in je eigen land zou verwachten. 

Doelgroep

Promovendi en postdocs

Programma

Tijdens de training helpen we je om duidelijkheid te krijgen over de voorwaarden, de planning en de verwachtingen. Samen met een professionele trainingsacteur wordt geoefend met verschillende soorten begeleiders en moeilijke situaties. 

Praktische informatie

  • Duur: Eén bijeenkomst van 10.00-17.00 uur
  • Data: Nader te bepalen
  • Taal: Engels
  • Locatie: Nader te bepalen
  • Groepsgrootte: maximaal 12 personen

Aanvragen van financiering

De KNAW en de vakbonden vinden duurzame loopbaanontwikkeling belangrijk. Daarom hebben ze hiervoor financiële middelen gereserveerd waarop je als medewerker van de KNAW een beroep kunt doen.