Planning and managing your PhD project

Werken aan innovatief onderzoek vraagt om structuur, om planning—maar wel op een manier die én resultaten oplevert én aansluit bij de praktijk. Maak kennis met de principes van effectief projectmanagement en hoe jij deze in jouw promotietraject kunt toepassen. Je verlaat de cursus met een concreet plan voor jouw onderzoek en een duidelijk inzicht in wat er nodig is om het te implementeren. Dat geeft zelfvertrouwen, overzicht en rust.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor PhD-kandidaten in alle academische disciplines. Het helpt als je een onderzoeksvoorstel hebt en ook enkele maanden ervaring als promovendus.

Programma

De training start met een online module, waarin je jezelf vertrouwd maakt met de belangrijkste uitgangspunten en begrippen in projectmanagement. Je reflecteert op de kwaliteitseisen waaraan jouw proefschrift moet voldoen en op jouw ontwikkeling als onderzoeker. Je maakt ook een eigen onderzoeksplanning. Vervolgens diepen jij en je lotgenoten een en ander verder uit in een interactieve trainingsdag. Het traject wordt afgerond met drie intervisiesessies. Dit niet alleen om te zien of en hoe het tot dusverre geleerde beklijft, maar ook om je te stimuleren jezelf te blijven monitoren en een vertrouwde (doch ‘neutrale’) omgeving te bieden waarin je knelpunten en successen in jouw project aan de orde kunt stellen.

 • kwaliteitseisen promotietraject
 • mijlpalen, fasering, risico’s
 • het maken van een planning en het monitoren van de voortgang
 • project bijsturen: communicatie met begeleiders en buitenwereld, feedback geven en krijgen
 • eigenaarschap
 • de plan-do-check-act cyclus
 • time management, prioriteiten stellen
 • voor jezelf zorgen en opkomen
 • best practices in lezen, data verzamelen en schrijven
 • ervaringen van collega-promovendi

Praktische informatie

 • Duur: 4 bijeenkomsten
  • 1 dag van 8 uur (de trainingsdag) en 3 dagen van 2 uur (de drie intervisiesessies)
  • En 6 uur studievoorbereiding (inclusief online module)
 • Data:
  • trainingsdag op locatie: vrijdag 26 november 2021, 9;00-17:00,
  • intervisiesessies online: vrijdag 17 december 2021, vrijdag 28 januari 2022, vrijdag 18 februari 2022, 13:00-15:00
 • Taal: Engels
 • Locatie: Trippenhuis
 • Groepsgrootte: maximaal 10 personen 

Aanvragen van financiering

Het Lokaal Overleg (vertegenwoordigers van vakbonden en werkgever) vindt duurzame loopbaanontwikkeling belangrijk. Daarom hebben ze hiervoor financiële middelen gereserveerd waarop je als medewerker van de KNAW een beroep kunt doen.