Professional Peer Consultation

Het leven in de wetenschap kan ingewikkeld zijn. Hoe blijf je bij je eigen ideeën terwijl je ook de tegenstrijdige eisen van andere partijen in je vakgebied (collega's, leidinggevenden, studenten, financiers, enz.) in balans moet zien te brengen? Hoe houd je vast aan je eigen prioriteiten zonder gestrest of overspannen te raken? Het kan helpen om ervaringen uit te wisselen met mensen die zich in dezelfde situatie bevinden.

Doelgroep

PhD/postdoc - UD/UHD - groepsleider/hoogleraar

Programma

In maximaal 7 bijeenkomsten verspreid over een jaar bespreek je werkgerelateerde kwesties in een groep van 5 of 6 collega's (van hetzelfde niveau). Je ontwikkelt methoden en strategieën om complexe werksituaties te hanteren. Tijdens de bijeenkomsten krijg je praktische handvatten aangereikt en ontwikkel je de nodige vaardigheden. Het uitwisselen en analyseren van ervaringen samen met peers leidt tot zelfreflectie en levert nieuwe inzichten en methoden op voor het omgaan met complexe situaties.

Kenmerkend voor deze bijeenkomsten is dat de deelnemers geen collega's zijn die samen aan hetzelfde onderwerp of bij dezelfde vakgroep werken. Vaak hebben ze elkaar nog nooit ontmoet. Hun belangen botsen niet, waardoor ze in een veilige omgeving kunnen praten.

De groepen worden geleid en georganiseerd door Riky van Og, die twintig jaar ervaring heeft met het begeleiden en coachen van individuele en groepen academici op alle niveaus (PhD/postdoc - UD/UHD - groepsleider/hoogleraar) aan de UvA en andere universiteiten/onderzoekscentra/universitaire medische centra in Nederland.

Praktische informatie

  • Taal: Engels of Nederlands (afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers).

Aanmelden

Mocht je deze training willen volgen, dan kun je dat kenbaar maken door het algemene aanvraagformulier in te vullen.

Meer informatie

Aanvragen van financiering

Het Lokaal Overleg (vertegenwoordigers van vakbonden en werkgever) vindt duurzame loopbaanontwikkeling belangrijk. Daarom hebben ze hiervoor financiële middelen gereserveerd waarop je als medewerker van de KNAW een beroep kunt doen.