Seniortalent

In de training Seniortalent is er ruimte voor bezinning en reflectie. Dit vergroot je inzicht in wat echt van betekenis is binnen je loopbaan en leven. Om de focus helder te krijgen en nieuwe inspiratie en energie op te doen, komen wensen en plannen aan bod. De wensen wat betreft de eigen ontwikkeling worden verder uitgewerkt. 

In de training wordt ook aandacht besteed aan je rol en plaats in de organisatie en hoe je talenten, kennis en ervaring kunnen bijdragen aan je verdere loopbaanontwikkeling. Hierbij geven zowel de trainer als de overige deelnemers concrete feedback.

In deze training vind je antwoorden op vragen die je hebt over jezelf, je eigen werkzaamheden en loopbaan. Je krijgt inzicht in wat voor jou écht belangrijk is zodat je op grond hiervan waardevolle en zinvolle beslissingen kunt nemen. Je krijgt tools om stress beter te hanteren en om je vitaal te blijven voelen. Je bent in staat om je ideeën overtuigend over te dragen aan je organisatie of aan anderen die voor jou van belang zijn. 

Doelgroep

Alle medewerkers van de KNAW van rond de 50 jaar en ouder die zich willen bezinnen op hun loopbaan en kansen willen creëren.

Programma

De training bestaat uit drie losse dagdelen van 4 uur met een tussentijd van twee weken en een terugkomochtend na twee maanden. De training is praktisch van opzet met diverse thuisopdrachten. 

Dagdeel 1: 

 • inzicht in inzetbaarheid
 • zelfreflectie en vitaliteit
 • dromen, wensen en vervolgstappen

Dagdeel 2:

 • concretiseren van wensen
 • kansen en mogelijkheden

Dagdeel 3:

 • talentenonderzoek
 • talenten koppelen aan loopbaandoel
 • plan van aanpak

Dagdeel 4 (terugkomochtend):

 • voortgang van acties en plannen
 • ervaringen uitwisselen
 • feedback en adviezen.

Praktische informatie

 • Duur: Vier bijeenkomsten van 13.30-17.00 uur
 • Data: 4 juni, 18 juni, 2 juli en 10 september 2018
 • Locatie: Amsterdam
 • Groepsgrootte: maximaal 12 personen

Aanvragen van financiering

Het Lokaal Overleg (vertegenwoordigers van vakbonden en werkgever) vindt duurzame loopbaanontwikkeling belangrijk. Daarom hebben ze hiervoor financiële middelen gereserveerd waarop je als medewerker van de KNAW een beroep kunt doen.