Wetenschappelijk schrijven in het Engels

Heb je weinig moeite met het lezen van Engelstalige vakliteratuur, maar vind je het een hele opgave om zelf een artikel in het Engels te schrijven? In deze cursus leer je stap voor stap hoe je je eigen artikel kunt verbeteren. Dankzij onze beproefde aanpak zul je zien dat wetenschappelijk schrijven in het Engels helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn.

Doelgroep

Promovendi die hun proefschrift in het Engels schrijven en wetenschappers en onderzoekers die in een Engelstalig vaktijdschrift willen publiceren. Deze cursus is vooral bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met schrijven in het Engels.

Programma

Wat leer je?

Je leert stap voor stap hoe je je artikel kunt verbeteren. Eerst bepaal je wat de beste opbouw is voor je artikel. Dan ga je aan de slag met paragrafen en alinea's. Tot slot kijken we op detailniveau naar zinnen en zinsstructuur.

Aspecten die in deze cursus aan de orde komen:

 • verbeteren van de leesbaarheid van je artikel
 • schrijven van goed opgebouwde, samenhangende alinea's
 • formuleren van doeltreffende zinnen
 • gebruik van de juiste stijl
 • keuze voor de actieve of passieve werkwoordsvorm
 • gebruik van verschillende werkwoordstijden in een artikel
 • nuttige woordcombinaties om je academische woordenschat te vergroten
 • vermijden van veel voorkomende fouten
 • correct verwijzen naar andere bronnen (bijv. wanneer en hoe citeren of parafraseren, wetenschappelijke integriteit)

Samen met de andere deelnemers bepaal je welke onderwerpen de meeste aandacht nodig hebben en welke slechts kort zullen worden aangestipt.

Praktische informatie

 • Duur: drie sessies van elk vier uur
 • Data: nader te bepalen. Wilt u een training volgen, stuur een bericht naar
 • Taal: Engels
 • Locatie: nader te bepalen
 • Groepsgrootte: maximaal 12 personen

Mocht je deze training willen volgen, dan kun je dat kenbaar maken door het algemene aanvraagformulier in te vullen.

Inschrijving

Het Lokaal Overleg (vertegenwoordigers van werkgever en vakbonden) vindt het belangrijk dat een deel van het budget voor werknemersregelingen wordt geïnvesteerd in duurzame loopbaanontwikkeling. Trainingen, cursussen en coaching die hierop zijn gericht worden daarom uit dit budget gefinancierd.