Werken bij de KNAW

Werken bij de KNAW betekent werken in het hart van de wetenschap. De meeste medewerkers werken bij een van de tien onderzoeksinstituten. Zij doen zelf onderzoek of ondersteunen de wetenschappers. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO van de Nederlandse universiteiten.

Instituten

De KNAW is verantwoordelijk voor tien onderzoeksinstituten en drie instituten die infrastructuur bieden voor onderzoek met in totaal ongeveer 1300 medewerkers. De instituten zijn werkzaam op het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de levenswetenschappen. De onderzoeksonderwerpen zijn zeer uiteenlopend: van oorlogsgeschiedenis tot stamcellen; van slaap tot de Friese taal; en van koolmezenpopulaties tot Middeleeuwse handschriften. De KNAW-instituten hebben een prominente plaats in  de Nederlandse wetenschap. Ze functioneren als nationaal kenniscentrum en beheren en ontsluiten unieke infrastructuren en wereldvermaarde collecties.

Genootschap

De oudste pijler van de KNAW is het genootschap dat de beste wetenschappers uit alle denkbare disciplines verenigt. Het genootschap adviseert de regering over onder meer wetenschapsbeleid, wetenschappelijke integriteit en de kwaliteit van onderzoek. Ook organiseert het genootschap activiteiten, gericht op kennisuitwisseling en kennisontwikkeling.

Stafbureau van de KNAW

De instituten en het genootschap worden bij hun werk ondersteund door een stafbureau met ongeveer 130 medewerkers.
Het stafbureau is gevestigd in het Trippenhuis in Amsterdam.