Arbeidsvoorwaarden

  

De KNAW biedt haar medewerkers een veelzijdig en flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. Dit pakket bestaat uit secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een aantrekkelijk salaris, zoals die zijn opgenomen in de Cao voor de Nederlandse Universiteiten en onze eigen arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Een pakket dat voorziet in de verschillende behoeften die medewerkers afhankelijk van hun levensfase, levenswijze of loopbaanambities hebben.

Financiële zekerheid

Voor medewerkers die meer financiële zekerheid willen hebben, kennen we een volledig voor hen betaalde verzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, betalen we de volledige premie voor een fonds waarop medewerkers een beroep kunnen doen voor “als het financieel eens even tegenzit” en kan er door medewerkers gebruik worden gemaakt van een collectieve verzekering die bij overlijden voorziet in een maandelijkse betaling aan de partner. Daarnaast bieden we een collectieve zorgverzekering aan via Ohra met premiekorting.

Sportieve medewerkers worden tenslotte op hun wenken bediend door het via het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden in de gelegenheid te stellen om bruto salaris te ruilen voor een netto vergoeding voor het sporten en of de aanschaf van een fiets.

Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden wordt verwezen naar de Cao voor de Nederlandse Universiteiten/KNAW en de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van de KNAW.