Arbeidsvoorwaarden

  

De KNAW biedt haar medewerkers een veelzijdig en flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. Dit pakket bestaat uit secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een aantrekkelijk salaris, zoals die zijn opgenomen in de Cao voor de Nederlandse Universiteiten en onze eigen arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Een pakket dat voorziet in de verschillende behoeften die medewerkers afhankelijk van hun levensfase, levenswijze of loopbaanambities hebben.

Flexibere werktijden

Zo hecht de jongere generatie over het algemeen aan meer vrije tijd en het flexibel invullen van werktijden om vrijetijdsbesteding en de zorg voor jonge kinderen makkelijker te maken. We bieden daarom onder meer een (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof, vaderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof en de mogelijkheid om vakantie te sparen voor een sabbatical. Ook kan er meer worden gewerkt voor extra vakantiedagen. Dit bovenop de riante aanspraak van 232 uren vakantie bij een volledige arbeidsduur waarop medewerkers al recht hebben. Ambitieuze medewerkers krijgen de ruimte en middelen om aan hun loopbaan te werken door middel van een uitgebreid intern opleidingsaanbod en studiefaciliteitenregeling.

Aandacht in ons pakket aan arbeidsvoorwaarden is er ook voor oudere medewerkers. Zij worden gefaciliteerd om  zo lang mogelijk duurzaam inzetbaar te blijven. Zo maakt een vitaliteitsregeling het mogelijk om met een korting op het salaris één of twee dagen per week minder te werken. Bij het ABP wordt onder gunstige voorwaarden - 2/3 van de premie voor rekening van de KNAW -  ouderdomspensioen opgebouwd dat ook kan worden gebruikt om eerder dan de AOW gerechtigde leeftijd gefaseerd flexibel vervroegd uit te treden

Financiële zekerheid

Voor medewerkers die meer financiële zekerheid willen hebben, kennen we een volledig voor hen betaalde verzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, betalen we de volledige premie voor een fonds waarop medewerkers een beroep kunnen doen voor “als het financieel eens even tegenzit” en kan er door medewerkers gebruik worden gemaakt van een collectieve verzekering die bij overlijden voorziet in een maandelijkse betaling aan de partner. Daarnaast bieden we een collectieve zorgverzekering aan via Ohra met premiekorting.

Sportieve medewerkers worden tenslotte op hun wenken bediend door het via het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden in de gelegenheid te stellen om bruto salaris te ruilen voor een netto vergoeding voor het sporten en of de aanschaf van een fiets.

Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden wordt verwezen naar de Cao voor de Nederlandse Universiteiten/KNAW en de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van de KNAW.