Organisatie

  

Werken bij de KNAW betekent werken in het hart van de wetenschap. De meeste medewerkers werken bij een van de tien onderzoeksinstituten. Zij doen zelf onderzoek of ondersteunen de wetenschappers. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO van de Nederlandse universiteiten.

Invoegen

Testimonial + enkele portretten (man/vrouw, jong/oud en divers qua functie en afkomst):

Ik werk met plezier bij de KNAW omdat:

  • Ik in de voorhoede van het wetenschappelijk onderzoek werk
  • Het een inspirerende werkomgeving is waar ik mijn nieuwsgierigheid kan bevredigen
  • Ik ruimte krijg om mezelf te ontwikkelen
  • Werken bij de KNAW mijn loopbaan heeft verrijkt

Kernwaarden

Dit zijn de kernwaarden van de KNAW.

  • Onafhankelijkheid en integriteit: de KNAW streeft naar de hoogste mate van betrouwbaarheid en maatschappelijk gezag van wetenschappelijke activiteiten.
  • Kennis als basis: De KNAW staat voor het belang van nieuwsgierigheid en een onderzoekende en kritische houding. Zij hecht waarde aan intuïtie, creativiteit, volharding, nauwgezetheid, kennis, kunde, inzicht, en waar mogelijk wijsheid als leidende principes van wetenschap.
  • Wetenschappelijk leiderschap: leiderschap dat is gebaseerd op excellentie, en oog heeft voor het belang van diversiteit en inclusiviteit voor die excellentie.
  • Verbinding met de maatschappij: wetenschap staat midden in de samenleving met oog voor welzijn van de mens en de wereld.

Werkklimaat en diversiteit en inclusie

De KNAW wil een inclusief werk- en onderzoekklimaat scheppen waarin iedereen zich welkom, veilig, uitgedaagd en ondersteund voelt. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur, waarin we verschillen respecteren en  omarmen, vanuit de gedachte dat diversiteit en inclusie leiden tot meer creativiteit, multidisciplinaire vernieuwing en afgewogen besluitvorming. Daarvoor zijn gebruikmaking van ieders  inzet en unieke kwaliteiten en een sterke verbondenheid voorwaarde. 

[Invoegen: Link naar filmpje Ineke]

[Invoegen: Link naar subpagina D&I en Gender Equality plan]