Overzicht van alle vacatures

  

Werken bij het Bureau van de KNAW of één van de instituten? Bekijk de vacatures en neem gerust contact op.

Boven elke categorie een beeld en testimonial (uiteenlopend leeftijd, sekse en achtergrond) waarin antwoord wordt gegeven op de vraag: Waarom ik blij ben/ik er eer in schep om voor de KNAW te werken. 3x contactgegevens van medewerker door P&O aanleveren, communicatie benadert ze voor interview en foto