HR Excellence in Research

De KNAW heeft de aanvraag om erkend te worden als een organisatie met excellent HR-beleid voor het (onderzoeks)personeel ingediend bij de Europese Commissie. Als de aanvraag wordt geaccepteerd mag de KNAW voortaan het HR Excellence in Research-logo voeren.

De Europese Commissie wenst de openheid en transparantie van de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid voor met name onderzoekers te bevorderen. Zij heeft daarom een Europees handvest voor onderzoekers en een gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers opgesteld (zie voor meer informatie de website van EURAXESS).

In het handvest staan veertig grondslagen voor goed HR-beleid, zoals research freedom en professional attitude. De KNAW onderschrijft deze grondslagen en neemt daarom deel aan het project HR Strategy for Researchers (HRS4R). In dat kader is een grondige interne analyse van het huidige personeelsbeleid van de KNAW uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de KNAW reeds aan de meeste grondslagen uit het handvest voldoet.

Aan de hand van deze zogeheten GAP-analyse is een actieplan opgesteld om de geconstateerde lacunes weg te nemen en/of verbeteringen door te voeren. De analyse en het actieplan maken deel uit van de aanvraag om het HR Excellence in Research-logo te mogen voeren. Als de aanvraag wordt goedgekeurd zal de KNAW na twee jaar een zelfevaluatie uitvoeren gericht op de voortgang en uitvoering van het actieplan.