KNAW-meeloopdagen bij het Westerdijk Instituut

Bezoeken aan het Westerdijk Instituut

Bezoeken vanuit het Westerdijk Instituut

  • Trix Merkx (Westerdijk Instituut) bij Lauren Romijn (IISG) 
  • Marian Figge (Westerdijk Instituut) bij Emilia Hannula (NIOO)

 

Het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (Westerdijk Instituut-KNAW) beheert een mondiaal unieke collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën. Het instituut is een expertisecentrum voor mycologie en doet onderzoek naar de evolutiebiologie, taxonomie en biodiversiteit van schimmels en gisten. Het instituut genereert en deelt wetenschappelijke kennis, en beantwoordt maatschappelijk relevante vragen samen met andere kennisinstellingen, maatschappelijke partners en industrie.


Trix Merkx is laboratoriumassistent bij het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute.

Citaat_trix_merkx-goud.jpg
Citaat_lauren-romijn-goud.jpg

Lauren Romijn werkt als archivist bij de afdeling collectieverwerking van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.