Promovendi en postdocs

Er werken jaarlijks tussen de 100 en 200 promovendi bij de KNAW en een steeds wisselend aantal mensen op een postdocpositie. De KNAW-instituten fungeren als kweekvijver van en magneet voor wetenschappelijk toptalent uit binnen- en buitenland. Loopbaan- en talentontwikkeling zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt.

In onze strategische agenda voor 2016-2020 Wetenschap verbindt, staat:

'... getalenteerde wetenschappers […] moeten een verblijf aan een KNAW-instituut beschouwen als een impuls voor hun carrière. De KNAW wil faciliteren dat haar onderzoekers competenties ontwikkelen die niet alleen voor een onderzoekscarrière, maar ook voor een loopbaan in het bedrijfsleven en de (semi)publieke sector relevant zijn. De kern van dit beleid is gerichte talentenontwikkeling: focus op de inzet en ontwikkeling van de talenten van een persoon (p. 26).'

De overheid en het bedrijfsleven hebben steeds meer behoefte aan hoogopgeleide professionals om complexe maatschappelijke, economische, technische en wetenschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen aan te pakken. Een promotietraject en postdoc-positie bieden daarvoor een goede basis.

Van de promovendi vervolgt zo'n 20-50 procent zijn loopbaan binnen de academische wereld, de rest vervolgt zijn loopbaan bij bijvoorbeeld de overheid, in de non-profitsector, in de industrie of bij ngo’s. Daarom besteedt de KNAW nadrukkelijk aandacht aan de loopbaanontwikkeling van promovendi en postdocs. Vaardigheden die ook in andere werkvelden handig zijn (transferrable skills) krijgen speciale aandacht.