Mindfulness Basics

Mindfulness is een vorm van aandachtstraining die is gericht op het herkennen en doorbreken van onbewuste, reflexmatige gedachtenpatronen en reacties. Het is een krachtige techniek om lichaam en geest op te laden. Mindfulness brengt mensen op een nieuwe manier in verbinding met zichzelf en anderen. 

Tijdens deze training krijg je een goede indruk van wat mindfulness kan doen voor lichaam en geest. Je ervaart dat het zowel een mentale techniek is, als een manier van denken die transformerend kan werken in het dagelijks leven. Deelnemers omschrijven een dag mindfulness als inzichtsvol en behulpzaam bij het hanteren van stress en negatieve gedachten, als concentratieverhogend en tegelijkertijd zeer ontspannend. 

De trainingen worden verzorgd door Demetrius Waarsenburg. Hij is naast wetenschapper en organisatieadviseur tevens executive coach en mindfulness trainer. Hij combineert mindfulness in de traditie van John Kabat-Zinn met technieken uit de westerse cognitieve psychologie zoals Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). Zijn aanpak is nuchter, helder, inspirerend en resultaatgericht.

Doelgroep

Alle medewerkers van de KNAW die een diepere ervaring willen opdoen met de mogelijkheden en effecten van mindfulness. Geen voorkennis vereist.

Programma

De training bestaat uit vier interactieve onderdelen en een nabespreking: 

  • Waarnemen zonder oordeel
  • Het ‘nu’ als realiteit tussen verleden en toekomst
  • De kracht van mild zijn
  • Grenzen ervaren
  • Uitwisseling van ervaringen, terugblik, vooruitblik. 

Praktische informatie 

  • Duur: Twee bijeenkomsten van 9.00-12.30 uur 
  • Data: 22 en 27 maart 2018 
  • Locatie: Amsterdam
  • Taal: Nederlands en Engels
  • Groepsgrootte: 8 tot 12 personen 

Aanvragen van financiering

Het Lokaal Overleg (vertegenwoordigers van vakbonden en werkgever) vindt duurzame loopbaanontwikkeling belangrijk. Daarom hebben ze hiervoor financiële middelen gereserveerd waarop je als medewerker van de KNAW een beroep kunt doen.

Aanvragen training 22 en 27 maart 2018 van 9.00-12.30 uur in Amsterdam