Omgaan met werkdruk

Steeds meer medewerkers van universiteiten in Nederland zeggen last te hebben van overbelasting en werkdruk. In deze training krijg je een aantal praktische, wetenschappelijk gefundeerde technieken aangereikt om je mentale weerbaarheid te vergroten en je coping-strategieën te versterken. Deze praktische no-nonsense cursusdag is bedoeld als eerste stap op weg naar meer focus, concentratie en ontspanning! 

De effecten van hoge werkdruk worden vaak omschreven als: 'Ik heb moeite om af te schakelen, want mijn hoofd is zo vol!'; 'Ik pieker veel’; 'Ik slaap slecht’; 'Ik kan me niet goed concentreren'; 'Ik ben vaak moe’; 'Ik heb soms het gevoel dat ik ga ontploffen’; of 'Thuis voel ik me soms afwezig’. Dit kan samengaan met allerlei lichamelijke signalen die niet altijd met stress in verband worden gebracht. Stress kan mensen moe, gespannen of prikkelbaar maken. Stress kan ook leiden tot hoofdpijn, maag- of darmklachten, transpiratie, huidaandoeningen, concentratieverlies en vergeetachtigheid. Bij sommige mensen voelt hun lichaam gewoon gespannen.

Als je je bewust bent van zulke gedachten, gevoelens en symptomen, kun je er tijdig iets aan doen. Daar bestaan ook allerlei wetenschappelijk gefundeerde technieken voor. 

Doelgroep

Promovendi en postdocs

Programma

Tijdens de training krijg je wetenschappelijke informatie over stress en mentaliteit, en kun je praten over de oorzaken en gevolgen van de werkdruk en stress die je zelf ervaart. Door middel van oefeningen en een 'intervisiecarrousel' leer je technieken om te focussen, te ontspannen en je energie op peil te houden. We gaan ook in op jouw cognitieve aannames (RET). Verder is er aandacht voor lichamelijke ontspanningsoefeningen, mindfulness, concentratieoefeningen, actieve 'mind wandering' en andere wetenschappelijk gefundeerde technieken om je minder gestrest te voelen, meer te ontspannen en beter te slapen. 

Je krijgt ook praktische tips en oefeningen voor thuis. Je wordt gewezen op andere cursussen op jouw universiteit, boeken, websites en tests. Aan de hand van je intakeformulier stemmen we het programma af op jouw wensen en behoeften.

Praktische informatie

  • Duur: Eén bijeenkomst van 10.00-17.00 uur
  • Data: 17 april 2018
  • Taal: Engels
  • Locatie: Utrecht
  • Groepsgrootte: maximaal 12 personen

Aanvragen van financiering

De KNAW en de vakbonden vinden duurzame loopbaanontwikkeling belangrijk. Daarom hebben ze hiervoor financiële middelen gereserveerd waarop je als medewerker van de KNAW een beroep kunt doen.