Evaluaties KNAW-instituten

De kwaliteit van de instituten wordt regelmatig getoetst door middel van onafhankelijke evaluatiecommissies. De evaluaties vinden plaats op basis van het Standard Evaluation Protocol 2015-2021 en de bijbehorende KNAW-handleiding, voor evaluaties van KNAW-instituten.

DANS

Zelfevaluatierapport DANS

Rapport Evaluatiecommissie DANS

Reactie van de directie van DANS op het evaluatierapport

Reactie van de Wetenschappelijke adviesraad van DANS op het evaluatierapport

Gezamenlijk standpunt van KNAW en NWO betreffende de evaluatie van DANS

Fryske Akademy

Rapport Evaluatiecommissie Fryske Akademy

Zelfevaluatierapport Fryske Akademy

KNAW-standpunt betreffende de evaluatie van het Fryske Akademy

Reactie van de directie van de Fryske Akademy op het visitatierapport

Reactie van de directie van de Fryske Akademy op het evaluatierapport

Reactie van de Raad van Toezicht en de wetenschapscommissie van de Fryske Akademy op het evaluatierapport

Reactie van de Provincie Fryslân op het evaluatierapport van de Fryske Akademy

Huygens ING

Zelfevaluatierapport Huygens Instituut

Rapport Evaluatiecommissie Huygens Instituut

Reactie van de directie van het Huygens Instituut op het evaluatierapport

Reactie van de wetenschapscommissie van het Huygens Instituut op het evaluatierapport

KNAW-standpunt betreffende de evaluatie van het Huygens Instituut

IISG

Zelfevaluatierapport IISG

Rapport Evaluatiecommissie IISG

Commentaar van de directie IISG

Commentaar van de wetenschapscommissie IISG

KNAW-standpunt betreffende de evaluatie

KITLV

Zelfevaluatierapport KITLV

Rapport Evaluatiecommissie KITLV

Commentaar van de directie van het KITLV

Commentaar van de wetenschapscommissie KITLV

KNAW-standpunt betreffende de evaluatie

Meertens Instituut

Zelfevaluatierapport Meertens onderzoek

Rapport Evaluatiecommissie

Commentaar van de directie Meertens

Commentaar van de wetenschapscommissie Meertens

KNAW-standpunt betreffende de evaluatie

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Zelfevaluatierapport NIOD

Appendix zelfevaluatierapport NIOD

Rapport Evaluatiecommissie NIOD

Commentaar van de directie NIOD

Commentaar van de wetenschapscommissie NIOD

KNAW-standpunt betreffende de evaluatie

NIDI

Eindrapport Commissie 'Kwaliteit, rol en belang van het NIDI'

NIAS

Zelfevaluatierapport NIAS

Rapport Evaluatiecommissie NIAS

Reactie van de directie van het NIAS

Reactie van de Wetenschapscommissie van het NIAS

KNAW-standpunt betreffende de evaluatie van het NIAS

Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek

Zelfevaluatierapport Hubrecht Instituut: Deel I: directeuren

Zelfevaluatierapport Hubrecht Instituut: Deel II: groepsleiders

Zelfevaluatierapport Hubrecht Instituut: Deel III: publicaties

Rapport Evaluatiecommissie Hubrecht Instituut

Reactie van de directie van het Hubrecht Instituut

Reactie van de Wetenschapscommissie van het Hubrecht Instituut

KNAW-standpunt betreffende de evaluatie van het Hubrecht Instituut

Nederlands Herseninstituut

Zelfevaluatierapport Nederlands Herseninstituut

Rapport Evaluatiecommissie Nederlands Herseninstituut

Commentaar van de directie Nederlands Herseninstituut

Commentaar van de wetenschapscommissie Nederlands Herseninstituut

KNAW-standpunt betreffende de evaluatie Nederlands Herseninstituut

NIOO

Zelfevaluatierapport NIOO

Rapport Evaluatiecommissie NIOO

Commentaar van de directie van het NIOO

Commentaar van de Wetenschapscommissie NIOO

KNAW-standpunt betreffende de evaluatie van het NIOO

Westerdijk Instituut (voorheen CBS)

Zelfevaluatierapport CBS

Rapport Evaluatiecommissie CBS

Commentaar van de directie van het CBS

Commentaar van de Wetenschapscommissie van het CBS

Bestuursstandpunt KNAW betreffende de evaluatie van het CBS

Rathenau Instituut

Zelfevaluatie Rathenau Instituut 2006-2011

Evaluatierapport Rathenau Instituut 2006-2011

Aanbiedingsbrief bij evaluatierapport aan KNAW

Bestuursstandpunt KNAW inzake evaluatie Rathenau Instituut

Aanbiedingsbrief bij evaluatierapport Rathenau Instituut aan Tweede Kamer

Kamerbrief met reactie op het evaluatierapport Rathenau Instituut