Fryske Akademy (FA)

De Fryske Akademy (FA-KNAW) is een multidisciplinair instituut voor onderzoek met betrekking tot de casus Fryslân (Friesland). Het instituut richt zich op de bestudering van veranderingsprocessen in het Fries, meertaligheid, geschiedenis en regionale identiteit in heden en verleden.

De Fryske Akademy stelt zich tot doel als een 'Laboratorium Fryslân' te functioneren. Als laboratorium levert zij vernieuwende wetenschappelijke prestaties en ontwikkelt zij aansprekende onderzoeksinstrumenten, waarmee zij de Friese casus effectief over het regionale, landelijke en internationale voetlicht brengt. 

De mening van internationale experts over de Fryske Akademy

Een commissie van experts heeft in 2015 het instituut beoordeeld als 'goed' tot 'zeer goed’. De maatschappelijke relevantie van de Fryske Akademy werd als ‘excellent’ beoordeeld. Download het evaluatierapport. (Zie voor de overige documenten de zijkant van deze pagina.).

Directie/management

Bezoekadres

Doelestraat 8
8911 DX Leeuwarden

Postadres

Postbus 54
8900 AB Leeuwarden
Telefoon: 058 213 1414

fa@fa.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS