Het institutenbeleid

De KNAW wil haar instituten versterken en positioneren als dynamische nationale organisaties, complementair aan de universiteiten.  Voor de periode 2016-2020 zijn de volgende doelen gesteld: 

In 2020:

  • behoren alle instituten aantoonbaar tot de top van hun wetenschapsgebied;
  • fungeren de KNAW-instituten als kweekvijver van en magneet voor wetenschappelijk toptalent uit binnen- en buitenland, en is haar personeelsbestand (mede daardoor) divers en dynamisch geworden;
  • vervullen de instituten op belangrijke bestaande en nieuwe thema’s een spilfunctie in consortia met andere onderzoeksinstellingen, waaronder universitaire onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland;
  • functioneren de instituten als initiatoren en knooppunten van brede samenwerkingsverbanden en infrastructuren;
  • voeren alle instituten actief beleid op het gebied van valorisatie in de breedste zin: waarde toevoegen voor de samenleving;
  • is de toegankelijkheid van collecties geoptimaliseerd.