Kennisbenutting bij de KNAW

Onder kennisbenutting verstaat de KNAW het geschikt maken en beschikbaar stellen van kennis aan derden. Kennisbenutting omvat het economisch gebruik van kennis, maar ook de maatschappelijke toepassing van onderzoeksresultaten. Om de KNAW-instituten en individuele KNAW onderzoekers te ondersteunen bij vragen rondom kennisbenutting heeft de KNAW het Knowledge Transfer Office (KTO)  opgericht. 

Wetenschappelijke inzichten uit de levenswetenschappen hebben invloed op onder meer de gezondheidszorg, voedselveiligheid en het milieu. Inzichten uit de geestes- en sociale wetenschappen hebben invloed op cultuurbeleving en historisch besef, maar ook op economische en maatschappelijke innovaties.

Kennisbenutting kan ook belangrijke voordelen hebben voor de wetenschap zelf. Door interactie en samenwerking met niet-wetenschappelijke partijen kunnen nieuwe inzichten ontstaan die betekenisvol zijn voor wetenschappelijke vooruitgang. Tegelijkertijd kunnen instituten met concrete kennistoepassingen nieuwe inkomsten genereren. Hoewel excellent fundamenteel onderzoek een belangrijk uitgangspunt blijft vormen voor de KNAW-instituten, leidt een helder kennisbenuttingsbeleid ertoe dat de afstand die nu nog vaak wordt gevoeld tussen fundamenteel en toegepast onderzoek wordt verkleind.

Knowledge Transfer Office (KTO)

Het KTO ondersteunt de KNAW-instituten en individuele KNAW onderzoekers bij vragen rondom kennisbenutting. Het KTO helpt bij het zoeken van de nodige expertise voor deze kennisbenutting en biedt ondersteuning op het gebied van subsidiewerving.

Telefoon: 06 2132 5629

kto@knaw.nl