Knowledge Transfer Office (KTO)

Het KNAW-KTO faciliteert KNAW-onderzoeksinstituten en -onderzoekers met als doel hun impact te vergroten. Het KNAW-KTO doet dit door te creëren, te verbinden en te beschermen.

Hoe werkt het?

  • Wetenschappers kunnen aan het KNAW-KTO vragen om workshops op maat te ontwikkelen over uiteenlopende onderwerpen, zoals het schrijven van subsidieaanvragen, gegevensbescherming en specifieke subsidieregelingen zoals ERC of de veni-, vidi- en vici-regeling. En elk jaar organiseert het KNAW-KTO de Grant Week.
  • Wetenschappers krijgen persoonlijk advies over subsidieregelingen die passen bij de fase van hun carrière en cv. Het KNAW-KTO brengt hen in contact met deskundigen, minder gebruikelijke financieringsbronnen en kan daarnaast helpen bij het schrijven van een kennisbenuttingsparagraaf.
  • Het KNAW-KTO beschermt de kennis die op de KNAW-instituten wordt gegenereerd door te adviseren over ons intellectueel eigendom (octrooibeleid), te helpen bij het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten , overeenkomsten inzake materiaaloverdracht en licentieovereenkomsten. En door advies te geven over ondernemerschap, waaronder fondsenwerving. Al deze activiteiten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het betreffende KNAW-onderzoeksinstituut.

Wat is kennisbenutting?

In de visie van de KNAW betekent kennisbenutting dat kennis wordt voorbereid om met anderen te worden gedeeld. Zo kunnen in het geval van life sciences onderzoeksresultaten van invloed zijn op de gezondheidszorg, de voedselveiligheid en het milieubeleid. Bij geestes- en sociale wetenschappen kunnen onderzoeksresultaten van invloed zijn op culturele percepties en historisch besef; bovendien kunnen ze tot sociaal-economische innovaties leiden.

Kennisbenutting omvat de toepassing van onderzoeksresultaten in een maatschappelijke context en de inzet van kennis ten behoeve van economische doeleinden. Een voorbeeld is Single Cell Discoveries. Dit is een spin-off van het Hubrecht Instituut (KNAW). Deze spin-off is een mooi voorbeeld van hoe biologisch onderzoek artsen kan helpen hun patiënten te genezen. Zo kunnen cellen van een tumor dankzij single-cell sequencing individueel worden geanalyseerd. Op die manier hoopt men dit soort ziekten in de toekomst patiëntspecifiek te kunnen behandelen.

Voorbeelden kennisbenutting

Enkele voorbeelden van kennisbenutting:

Nieuwe inzichten

Kennisbenutting kan ook belangrijke voordelen hebben voor de wetenschap zelf. Door interactie met partijen buiten de wetenschappelijke wereld kunnen onderzoekers tot nieuwe inzichten komen die waardevol zijn voor de wetenschappelijke vooruitgang. Maar ook kunnen instituten die kennis hebben ingezet om praktische instrumenten te ontwikkelen, nieuwe inkomsten genereren.

Hoewel de prioriteit van de instituten van de KNAW blijft liggen bij fundamenteel toponderzoek, zal een duidelijk beleid op het gebied van kennisbenutting hen helpen de geconstateerde kloof tussen fundamenteel en toegepast onderzoek te overbruggen.

Wat doet het KTO?

Het KTO ondersteunt de oprichting van spin-offs in alle fasen, gedeeltelijk met de hulp van externe business developers. Hierbij gaat het onder andere om het opstellen van business plannen en het aantrekken van private middelen. De nadruk ligt op de praktische ondersteuning van de instituten en hun onderzoekers. Bijvoorbeeld door het bieden van ondersteuning bij het vinden van geschikte subsidies en het verlenen van toegang tot Research professional, een databank voor onderzoeksfinanciering. Het KTO organiseert ook cursussen en workshops over het opstellen van succesvolle onderzoeksvoorstellen en geeft, waar mogelijk, individueel advies over onderzoeksvoorstellen. Daarnaast kunnen wetenschappers en instituten ook rekenen op ondersteuning door het KTO op het gebied van octrooien, licenties, nevenactiviteiten en het opzetten van en deelname aan spin-offs.

Geschiedenis

Het Knowledge Transfer Office van de KNAW (KNAW-KTO) is in 2016 opgericht om KNAW-instituten en individuele KNAW-onderzoekers te helpen bij eventuele vragen over kennisbenutting. De KTO helpt instituten en onderzoekers bij het vinden van de juiste expertise op het gebied van kennisbenutting en ondersteunt hen bij het aantrekken van financiering.

Wie werkt er bij het KTO?

Op dit moment bestaat het KTO uit het hoofd Niek Dubelaar (niek.dubelaar@knaw.nl) en adviseur kennisbenutting Marit Bijlsma (marit.bijlsma@knaw.nl). Beiden worden ondersteund door organisatiemanager Jeannette Haagsma (jeannette.haagsma@knaw.nl).
Voor algemene vragen kunt u ons bereiken op: kto@knaw.nl of 06 2132 5629. Voor specifieke vragen over financiering kunt u contact opnemen met Marit: @knaw.nl of 06 1594 0626.