Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch onderzoek naar organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen, op het land en in het water.

De onderzoekers bestuderen hoe levende wezens omgaan met elkaar en met hun omgeving. De natuur in de breedste zin is onderwerp van studie: van het DNA van bacteriën tot de biodiversiteit van ecosystemen. Deze kennis helpt de maatschappij problemen op het gebied van natuur en milieu te voorkomen of op te lossen, en beslissingen te nemen over hoe we de aarde leefbaar houden. 

De mening van experts over het NIOO

In het voorjaar van 2018 beoordeelde de commissie van internationale experts het NIOO-KNAW als excellent, de hoogst mogelijke score. Download het evaluatierapport. (Zie voor de overige documenten de zijkant van deze pagina.).

Directie/management

Bezoekadres

Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen

Postadres

Postbus 50
6700 AB Wageningen
Telefoon: 0317 473 400

communicatie@nioo.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS