Column Mieke Zaanen

Beste collega’s,

In de vorige KNAW-mail schreef ik al dat de verplichte vijfjaarlijkse evaluatie van de KNAW en de portfolio-evaluatie ons een mooi podium geven voor waar we voor (willen) staan. Ik moest toen nog wat in het vage blijven, maar sinds vier uur vanmiddag mogen we de mooie conclusies uit het rapport van de portfolio-evaluatiecommissie eindelijk delen. Het huidige portfolio van nationale onderzoeksinstituten voegt echt waarde toe aan het stelsel van kennisinstellingen in Nederland doordat het de slagkracht van de Nederlandse wetenschap als geheel vergroot, aldus de commissie.

Bovendien concludeert de commissie dat het portfolio van instituten van meerwaarde is voor het Nederlandse kennislandschap doordat het een optimale omgeving biedt voor hoogwaardig onderzoek, voor het ontsluiten van erfgoed, collecties en infrastructuur, voor de ontwikkeling van talent en voor interdisciplinaire samenwerking.

Ten derde, afzonderlijke instituten vervullen volgens de commissie op die manier belangrijke rollen in het Nederlandse kennislandschap op hun onderzoeksgebied. De commissie benoemt daarnaast nog het belang voor de maatschappij en constateert dat de instituten er goed in slagen hun wetenschappelijke kennis kenbaar en tot nut te maken voor de maatschappij.

Zo, het zijn conclusies om blij van te worden. En natuurlijk volgt er nog een hele reeks aanbevelingen hoe we onze positie in het kennislandschap nog verder kunnen aanscherpen en toekomstbestendig kunnen maken. Vervelen gaan we ons de komende tijd niet. Maar ik wil alle KNAW-collega’s een groot compliment maken voor deze conclusies van de portfoliocommissie. Ik weet als de beste hoe hard er overal gewerkt wordt en deze bevestiging van het belang van de instituten is jullie verdienste en dat verdient een heel groot compliment.

Verderop in deze nieuwsbrief aan KNAW-medewerkers licht het Loopbaancentrum KNAW enkele online trainingen uit die aansluiten bij ‘complimentendag’. Ik had er nog nooit eerder van gehoord, maar 1 maart is het zo ver, dan is het Nationale Complimentendag. Het ligt ongetwijfeld aan mij dat ik altijd wat reserve heb bij juist op een bepaalde dag iets te moeten, maar elkaar in het zonnetje zetten, dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar toe te juichen. En indachtig de mooie conclusies uit het rapport van de portfolio-evaluatiecommissie zouden we eigenlijk voortaan van 22 februari instituten-complimentendag moeten maken!

Mieke