Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie.

  • Het instituut doet daartoe onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem.
  • Het publiceert over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën.
  • Het organiseert debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

Bezoekadres

Anna van Saksenlaan 51
2593 HW Den Haag

Postadres

Postbus 95366
2509 CJ Den Haag
Telefoon: 070 342 1542

info@rathenau.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS